Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/programma-latvijas-skolas-soma?fu=read&id=8955

Vestienas pamatskolas skolēnu mācību ekskursija uz Valmieru un Cēsīm

2019.09.20 14:19

2019. gada 21. maijā Vestienas pamatskolas skolēni devās mācību ekskursijā uz Cēsīm un Valmieru, kas tika organizēta projektu „Latvijas Skolas soma” un „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros. Skolēniem bija iespēja apskatīt Cēsu pili, piedalīties Viduslaiku spēlēs, apmeklēt Sajūtu parku Valmierā un ZINOO centru Cēsīs.

Viduslaiku spēles ar dažādu spēka un veiklības spēļu palīdzību ļāva skolēniem pārcelties vairākus gadsimtus senā pagātnē. Ne tikai mūsdienās cilvēki nodarbojas ar sportu; viduslaikos, lai izdzīvotu, cilvēkiem vajadzēja apgūt dažādus spēka un veiklības paņēmienus. Skolēni varēja mēroties spēkiem maisu kaujās, pastaigāt ar ķekatām, vilkt virvi un sacensties dažādās stafetēs. Bērni ar prieku un lielu azartu piedalījās visās spēlēs. 

Pēc aktivitātēm varēja uzkāpt pils tornī. Lai tiktu augšā, bija jāpārvar bailes no tumsas un ļoti šauras kāpnes, kas nepārtraukti veda uz riņķi. No tumsas nevienam nebija bail, jo pirms došanās pilī tika iedoti veclaicīgi lukturi ar aizdegtu sveci. Pils pagrabā gide pastāstīja kādu baisu pagātnes notikumu. Livonijas kara beigu posmā pie Cēsīm notikušas cīņas ar Maskavas valsts cara Ivana IV Bargā karaspēku, kas nodarījis lielus postījumus gan pilij, gan pilsētai un sagādājis Cēsu pilij traģisku slavu kā kolektīvas pašnāvības vietai.

Vēlāk skolēni uzzināja, kā viduslaikos gatavoja virves, un kopīgi vienu novija arī paši. Atklājās, ka viduslaiku bruņas nav nemaz tik smagas, kā rakstīts vēstures grāmatās.

Sajūtu parks Valmierā neatstāja vienaldzīgu nevienu. Uz pēdām gulstas viss mūsu dzīves smagums tiešā nozīmē — ķermenis, somas un citas nastas, ko ikdienā pat nepamanām. Tādēļ mūsu kājām vienmēr jābūt formā, lai nevainojami balstītu ķermeni un spētu to nest. Baskāju taka bija vienreizēja iespēja rūdīt savas pēdas. Lielākā daļa skolēnu nenobijās un ar prieku devās pastaigā pa Taku kokos, daži distanci veica vairākas reizes. Pēc piedzīvotā bērni atzina, ka tas bija ļoti grūti, bet visiem ļoti, ļoti patika, sevišķi lieliskie nobraucieni pāri Gaujai.

Pēc jautrās, bet nogurdinošās kāpelēšanas pa kokiem braucām atpakaļ uz Cēsīm, kur atrodas ZINOO centrs. Pēc centra apskates skolēniem tika dots laiks izmēģināt un apskatīt visus eksponātus. Interesantas bija nodarbības – mazās klases izpētīja visu par skaņu, bet vecākās klases nodarbībā “Inženieru izaicinājums” centās uzbūvēt augstāko torni ar ierobežotiem resursiem. Nodarbība palīdzēja attīstīt prasmi darboties komandā un prasmi izdomāt efektīvāko stratēģiju uzdevuma atrisināšanai.

Esam priecīgi un gandarīti, ka dažādi projekti dāvā iespēju ikvienam bērnam piedalīties izglītojošos, izaugsmi un veselību veicinošos pasākumos.

Mācību ekskursijas vadītāja Agnese Ģērķe


Foto atskats: