Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=8707

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Saules iela 9, Madona izsoli

2019.06.26 18:01

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu ar adresi Saules iela 9, Madona, Madonas novads.

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2571 kv.m, dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās ēkas, palīgēkas –  noliktavas , saimniecības ēkas ( nav reģistrēta zemesgrāmatā ). Izsoles sākotnējā cena  – EUR100000,00,  izsoles solis EUR 1000,00, nodrošinājuma nauda EUR 10000,00. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.  Izsole notiks 2019.gada 6.augustā plkst. 11.00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā 1.stāva zālē. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2019.gada 5.augustam plkst.18.00 Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv, pašvaldības administrācijā Klientu zālē. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Madonas pilsētas pārvaldnieku Gunti Ķeveri, tālr.26325419
 
NOTEIKUMI