Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=8157

Paziņojums par dzīvokļa īpašuma Avotu iela 9-9, Madona, Madonas novads izsoli

2018.12.18 12:50

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu ar adresi Avotu iela 9-9, Madona, Madonas novads (kadastra Nr.7001 900 2437), kas sastāv no dzīvokļa 9,5 kv.m un kopīpašuma domājamām daļām no būvēm un zemes.

 Izsoles nosacītā sākotnējā cena – EUR 610,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 30,00, nodrošinājuma nauda  - EUR 61,00. Izsole notiks 2019.gada 23.janvārī plkst. 10.00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā 1.stāva zālē. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2019.gada 22.janvārim plkst.16.00 Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.madona.lv, pašvaldības administrācijā Klientu zālē. Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu – Madonas pilsētas pārvaldnieku Gunti Ķeveri, tālr.26325419.

 NOTEIKUMI 

‌Ievietoja: Elvijs Trops
‌Iesūtīja: Evita Zāle