Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/sabiedribas-lidzdaliba?fu=read&id=7519

Par dolomīta ieguves akceptēšanu derīgo izrakteņu atradnē “Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi”

2018.05.02 16:03

Madonas novada pašvaldība dome 26.04.2018. pieņēma lēmumu Nr.149 (protokols Nr.7, 8.p.) “Par dolomīta ieguves akceptēšanu derīgo izrakteņu atradnē “Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi””.

Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22. panta otro daļu pašvaldība ir akceptējusi dolomīta ieguvi derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe” (kad.Nr.70860150020), “Silva” (kad.Nr.70860150074) un “Dvīņi” (kad.Nr.70860150114).

Lēmumu var lejupielādēt šeit.