Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=7083

Valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" pārdod

2017.12.19 09:33

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma “Žagatiņas”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, kadastra Nr.7046 003 0003, valsts ½ domājamo daļu - izsoles sākumcena EUR 2300.00, nodrošinājums EUR 230.00, izsole 08.02.2018. plkst. 14-30, pieteikšanās līdz 25.01.2018. plkst.16-00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pieteikumu reģistrācija un izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.


‌Informāciju ievietoja: Ilze Riekstiņa