Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=7010

Pašpatēriņa zvejas tiesību noma Lubāna ezerā izsole

2017.11.22 16:25

Pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Lubāna ezerā slēgtās izsoles nolikums