Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/socialie-pakalpojumi?fu=read&id=6766

SOCIĀLĀS APRŪPES UN REHABILITĀCIJAS CENTRS "OZOLI"

2022.07.27 08:20

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Pakalpojuma būtība ir “Dzīve kā ģimenē”, ko nodrošināsim paši radot savu apkārtējo vidi, apgūstot prasmes un iemaņas, pilnveidojoties, izglītojoties un radoši pavadot brīvo laiku.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums ģimeniskā vidē bērniem, Madonas novada teritorijā deklarētiem bērniem uzturmaksa mēnesī no 2024. gada 1. maija – EUR 1560.00

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums ģimeniskā vidē bērniem, citu novada teritorijā deklarētiem bērniem uzturmaksa mēnesī no 2024. gada 1. maija – EUR 1700,00 (vienam bērnam dienā - EUR 55,89).

 

Zaļā iela 3, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV 4884
t. 
25619141

Vadītāja - Sarmīte Pabērza
e-pasts: centrsozoli@inbox.lv


‌Mājvieta tiek nodrošināta 8 bērniem.


‌ 

Ozolu iela 1, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads, LV 4884

Mājvieta tiek nodrošināta 6 bērniem.