Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=5440

Paziņojums par transportlīdzekļu izsoli

2016.01.18 12:26

Madonas novada pašvaldība nodod atsavināšanai - pārdošanai atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldības īpašumā esošus transportlīdzekļus: :

 

Nr.

Nosaukums

Sākotnēja cena (EUR)

Izsoles solis 

 (EUR)

Nodrošinājuma

nauda (EUR)

1.

Setra S 210 HD

450,00

40,00

45,00

2.

Traktors VTZ 2048A

250,00

20,00

25,00

3.

GAZ 66 AC30184971

170,00

15,00

20,00

4.

Traktors T-150K

500,00

50,00

50,00

5.

Mikroautobuss Ford Transit

500,00

50,00

50,00

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Madonas novada pašvaldības telpās (Saieta laukums 1, Madona) darbdienās klientu apkalpošanas zālē no plkst.8.00 līdz 17.00 (piektdienā līdz 16.00) un pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Transportlīdzekļu apskates laiks saskaņojams pa tālruni 26325419 (Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris par transportlīdzekļiem 1.-2.) un pa tālruni 29425552 (Mētrienas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Dzenovskis par transportlīdzekļiem 3.-5.).

Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 03.02.2016. plkst.09.00 Madonas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1, Madonā. Izsole notiks 03.02.2016. plkst.10.00 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā.

Nodrošinājuma nauda dalībai izsolē iemaksājama Madonas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000054572, norēķinu kontā (A/S „SEB banka”, konts LV37UNLA 0030900130116) vai administrācijas kasē ne vēlāk kā līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.