Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/jauniesu-organizacijas?fu=read&id=5264

Biedrība „Roku rokā”

2015.10.14 11:23

Biedrība ir dibināta 2013. gada 31.janvārī ar mērķi veidot labvēlīgu vidi cilvēka radošās un fiziskās aktivitātes pilnvērtīgais attīstībai, un aktīvās un radošās atpūtas organizēšana visu vecumu grupām.

Biedrībai ir izvirzīts papildus mērķis: veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, nodrošinot jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā.

Biedrība „Roku rokā” piedāvā:

1.    Apmācību programmu pusaudžu vecākiem - CAP. (Ceļvedis audzinot pusaudzi)

2.   Apmācību programmu pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem - „BĒRNU EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA”

3.   Programmu vecāku grupām „Bez pēriena. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas”.

4.   Programma 5.- 9. Klasēm par „Drosmi draudzēties”.

5.   Jauniešiem nodarbības ar NI treneri.

6.   Jauniešu nometnes

Vadītāja Dace Dzilna 29139960

e-pasts dasniss@inbox.lv