Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=2799

Paziņojums par nekustamā īpašuma Raiņa iela 14 dzīvoklis 1 izsole, Bērzaunes pagasts

2012.08.03 13:33

Madonas novada pašvaldības Bērzaunes pagasta pārvalde 2012.gada 2S.septembrī plkst. 11.00 pārvaldes telpās Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, rīko izsoli nekustamam īpašumam Raiņa iela 14 dzīvoklis 1, kas sastāv no četristabu dzīvokļa ar kopējo platību 92,2 m2 un kopīpašuma 922/1415 domājamām daļam no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnes un zemes (kadastra Nr.70460090204), izsoles sākumcena LvL 5000,00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pārvaldes telpās darbadienās no 9.00 līdz 15.00. Objekta apskate notiks 2012.gada 18.septembrī. Interesentu tikšanas pārvaldes telpās plkst. 11.00. Tālrunis uzziņām 64807666