Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=2762

Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde 2012.gada 2.augustā plkst.10.00 Ļaudonā, Dzirnavu ielā 2 rīko cirsmas ‘’Strīdus purvs’’ mutisku izsoli ar augšupejošu soli

2012.07.17 16:42

Pieteikumu reģistrācija Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvaldē katru darba dienu no plkst. 9.00 – 17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ļaudonas pagasta pārvaldē darbdienās no plkst. 9.00 – 17.00, www.madona.lv, www.laudona.lv Cirsmas apskate 27.07.2012. plkst.10.00, iepriekš piesakoties pa tālr. 29465026

Nosacītā cena Ls 36139,00. Nodrošinājums 10% apmērā un izsoles dalības nauda Ls 20,00 līdz 02.08.2012. jāieskaita Ļaudonas pagasta pārvaldes norēķinu kontā Nr.LV86UNLA0030900130204 A/S “SEB Banka” UNLALV2X
Samaksas kārtība: piedāvātā summa jānomaksā nedēļas laikā no izsoles dienas.
Tālrunis uzziņām: 64860895
 
Novērtējums
Nolikums