Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/k-notikumi?fu=read&id=13450

Pasniegti Madonas novada apbalvojumi “Gada balva kultūrā - 2023”

2024.02.27 16:28

Turpinot 2023. gadā iedibināto tradīciju – novērtēt novada kultūras personības, radošumu, jaunradi, izcelt materiālas un nemateriālas kultūras vērtības un panākumus, godināt un sveikt kultūras darbiniekus, māksliniekus, radošos kolektīvus, biedrības, producentus, kā arī Madonas novadā notikušo kultūras pasākumu organizatorus, kuri nozīmīgi ietekmējuši Madonas novada kultūrvides attīstību, - sestdien, 24. februārī, Ērgļu saieta namā tika pasniegti Madonas novada apbalvojumi “Gada balva kultūrā” par Madonas novadā 2023. gadā notikušiem kultūras un mākslas notikumiem un sasniegumiem dažādās kultūras jomās un žanros.

Apbalvojumam tika iesniegti 47 pieteikumi, izvirzot nominantus deviņās kategorijās. Lai izvērtētu lielo pieteikumu skaitu, žūrijas komisijā darbojās diriģente, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore, Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiriģente Aira Birziņa, reģionālā laikraksta “Stars” kultūras žurnāliste Inese Elsiņa, SIA “Ērgļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Aina Braķe, Cesvaines tūrisma centra vadītāja Laura Smudze, Madonas novada pašvaldības domes deputāts, Kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Artūrs Grandāns, – SIA “Nodokļu Konsultatīvais Birojs” un SIA “AUDITA GRUPA” īpašniece un valdes locekle Nelda Janoviča un Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijas attīstības nodaļas vecākā speciāliste kultūras jomā Daiga Torstere.

2023. gada Madonas novada Kultūras balvas laureāti:

Par mūža ieguldījumu  

Palmira Brice, ilggadēja Madonas novada (bijušā rajona) kultūras nodaļas vadītāja;

Oļģerts Ozols – Cesvaines pūtēju orķestra dibinātājs un vadītājs jau 60 gadus.

Gada debija kultūrā 

Santa Jaujeniece - Haralda medņa kultūrizglītības centra “Dziesmusvētku skola” vadītāja. Par jaunu kultūras pasākumu izveidošanu 2023. gadā - Simpozijs “Vērtību Zīmes” un Bērnu dziesmu diena “Mazie Bizoņi dzied;

Linda Vizuma – Kultūras un mākslas centra “Cesvaines pils” vadītāja. Par daudzveidīga satura iedzīvināšanu Cesvaines pilī un tai pieguļošajā teritorijā.

Gada amatiermākslas kolektīva vadītājs un kolektīvs 

Madonas pūtēju orķestris, tā diriģents un mākslinieciskais vadītājs Andrejs Cepītis. Orķestris 2023. gadā piedalījās neskaitāmos XXVII Vispārējo latviešu  Dziesmu un XVII Deju svētku koncertos, kā arī orķestru finālskatē starptautiskas žūrijas vērtējumā ieguva augstāko novērtējumu jeb Lielo balvu;

Liezēres pagasta amatierteātris “LiNaTe”, režisore Dace Ādamsone. 2023. gadā amatierteātra “LiNaTe” iestudētā komēdija “Tapiņa atgriešana” tika atzīta par labāko izrādi latviešu diasporas amatierteātru festivālā “LAIPA” Sanfrancisko, ASV;

Antra Grinberga – piecu amatiermākslas kolektīvu vadītāja Ērgļos un Atzinības krusta pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmes ieguvēja.

Gada cilvēks mūzikā

Andrejs Cepītis, Madonas pūtēju orķestra mākslinieciskais vadītājs, Dienvidvidzemes pūtēju orķestru virsdiriģents, 2023.gada XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pūtēju orķestru lielkoncerta virsdiriģents;

Silvija Bērziņa – mūzikas pedagoģe Lubānas vidusskolā, akordeona spēles pedagoģe Madonas Jāņa Norviļa mūzikas skolā, Senioru sieviešu kora  “Noskaņa” diriģente, akordeonistu ansambļa “Kolēģes” vadītāja un jauktā vokālā ansambļa Naktsputni” dalībniece.  

Gada cilvēks literatūrā un bibliotēku nozarē

Cesvaines pagasta Kraukļu bibliotēkas vadītāja Larisa Maligina. 2023. gadā noorganizēja 1. bijušo Kraukļu skolas skolotāju un tehnisko darbinieku salidojumu, kopumā izveidoja 21 izstādes, ka āri novadītas 23 ekskursijas un ieguldīts nenovērtējams darbs novadpētniecībā.

Gada cilvēks novadpētniecībā un muzeju nozarē   

Apbalvojumu žūrija piešķīra R.Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” vadītājai Zintai Saulītei. 2023. gadā nozīmīgākais Zintas Saulītes darbs sadarbībā ar apvienību “Mana filmu studija” ir visa gada garumā veidotais raidījums “Rūdolfa Blaumaņa dzīves un darba vietas”, kas veltīts rakstnieka 160 jubilejai.

Gada cilvēks mākslā 

Kā Gada cilvēks mākslā tika apbalvota tekstilmāksliniece  Inese Jakobi par tekstiliju izstādi “Logi” Varakļānos, kas 2023. gada 28. oktobrī vienlaicīgi arī atklāja Varakļānu novada muzejā līdz šim neapdzīvoto pils bēniņu telpas.

Gada kultūras darbinieks

Signe Prušakeviča, kura paralēli Ļaudonas kultūras nama vadītājas pienākumiem, 2023. gadā pieņēma izaicinājumu būt par Madonas novada XXVII Vispārējos latviešu  Dziesmu un XVII Deju svētku galveno koordinatori. 

Gada notikums kultūrā

Par Gada notikumu kultūrā viennozīmīgi tika atzīta grāmatas “Visa Madona dejo” iznākšana pie lasītājiem un tās atvēršanas pasākums Madonas pilsētas kultūras namā. Grāmata stāsta par ilggadējas deju skolotājas Dzidras Rubenes darbu ar dažādu paaudžu kolektīviem. Pasākumā tika suminātas tās autores Sarmīte Plūme un Gundega Juraševska, kā arī grāmatas atvēršanas pasākuma režisore Ināra Cakule.

Specbalva

Ņemot vērā, ka Madonas novads ir bagāts ar kultūras tradīcijām, radošiem, daudzpusīgiem cilvēkiem, kuri ne vienmēr iekļaujas noteiktās kategorijas, žūrija šogad lēma piešķirt SPECBALVU Imantam Pulkstenim par pasākuma “Ģitāristu sesija” organizēšanu, kas 2023. gadā svinēja savu 25-to jubileju.

GALERIJA no apbalvošanas pasākuma>


Informāciju sagatavoja:
Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijas
‌vecākā speciāliste kultūras jomā Daiga Torstere