Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates-pasvaldiba?fu=read&id=12975

Liezērē aizvadīta iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem

2023.09.15 11:34

Septembrī Madonas novada pašvaldība atsāka izbraukumus uz novada administratīvajām teritorijām, lai klātienē tiktos ar katra Madonas novada pagasta, apvienības, kā arī Madonas pilsētas iedzīvotājiem. Gada pirmajā pusē tikšanās ar iedzīvotājiem tika aizvadītas jau lielākajā daļā no Madonas novada administratīvajām teritorijām un iestājoties rudenim, pašvaldības pārstāvji turpina izbraukumu sēriju, septembrī par apmeklējuma vietām izraugoties LIEZĒRI un VESTIENU.

Tikšanās ar Liezēres pagasta iedzīvotājiem tika aizvadīta š.g. 12. septembrī Liezēres kultūras namā. Uz tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem bija ieradušies 25 pagasta iedzīvotāji. Jau tradicionāli tikšanās pirmajā daļā Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs un pašvaldības Centrālās administrācijas nodaļu vadītāji iedzīvotājus informēja par situāciju novadā pēc Administratīvi teritoriālās reformas, sociālo pakalpojumu grozu novada iedzīvotājiem, plānotajām un realizētajām investīcijām novadā un katrā no pagastiem pieejamo atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām, brīvā laika aktivitāšu piedāvājumu, bērnu un jauniešu, kā arī multifunkcionālo centru darbību un atbalsta mehānismiem uzņēmējdarbībai Madonas novadā, iedzīvotāju iespējām līdzdarboties pašvaldības darbā, gan ziņojot par problēmām, gan piedaloties aptaujās, kā arī iesaistoties Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādē. Par Liezēres pagastā paveiktajiem un vēl veicamajiem darbiem savu redzējumu sniedza arī pagasta pārvaldes vadītāja p.i. un īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs Jānis Daiders.  

Vietējo iedzīvotāju jautājumi lielākoties bija saistīti ar pagasta infrastruktūras sakārtošanu, kā piemēram, meklēt pielietojumu Liezēres ciemā esošajam ūdenstornim, uz kura izbūvēta skatu platforma, vai skaistajai Liezēres ambulances ēkai. Aktuāls Liezēres pagastā, līdzīgi kā citās novada teritorijās, ir arī graustu jautājums. Tā sekmīgai risināšanai lielākais šķērslis ir gan valsts likumdošana, gan apstāklis, ka liela daļa no graustiem vai nesakoptajām teritorijām ir bezsaimnieka īpašums. Iedzīvotāji, ņemot vērā valsts līmenī iezīmēto kursu uz skolu tīkla optimizāciju, vēlējās zināt, vai apdraudēta ir arī Liezēres pamatskolas pastāvēšana. Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora sanāksmē norādīja, ka gan bērnu skaits izglītības iestādē, gan tās atrašanās vieta ļauj ar pozitīvu skatu raudzīties uz skolas turpmāko pastāvēšanu.     

Plašāka diskusija raisījās jautājumā par pašvaldības no VSIA “Latvijas Valsts ceļi” šogad pārņemto vietējo autoceļu uzturēšanu. Jāatgādina, ka Madonas novada pašvaldība šogad savā saimniecībā ir pārņēmusi vairākus autoceļa posmus (kopumā 24,75 km), tostarp arī Liezēres pagastā. Kaut arī finansējums šo ceļu uzturēšanai ir augstāks, nekā tas, ko valsts ieskaita pašvaldības autoceļu fondā, pārņemto ceļu uzturēšana prasa pašvaldības resursus. Vienlaikus, kā atzīmēja Agris Lungevičs, pašvaldības pretimnākšana LVC veicina labāku turpmāko sadarbību jautājumos par novadam svarīgu valsts ceļu pārbūvi.  

Nākamā tikšanās ar iedzīvotājiem notiks Vestienā - 26.09.2023. plkst. 18:00 - Vestienas  muižā.

Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un būt aktīviem gan piedaloties pasākumā, gan uzdodot sev interesējošos jautājumus klātienē!

Atgādinām, ka tikšanās mērķis ir informēt pašvaldības iedzīvotājus par šī brīža aktuālajiem un plānotajiem darbiem (administratīvi teritoriālās reformas rezultāti, atbalsta pasākumi, pakalpojumu pieejamība, teritorijas attīstība un teritorijas plānojumu u.c.), kā arī uzklausīt iedzīvotāju priekšlikumus par pašvaldības darbu un iespējām to uzlabot.

Informāciju sagatavoja: Egils Kazakevičs, Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists