Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates7?fu=read&id=12535

Top video par pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti Madonas novadā

2023.04.20 14:56

Deinstitucionalizācijas process Vidzemē tiek īstenots, sadarbojoties Vidzemes plānošanas reģionam ar pašvaldībām. Lai gan šīs ir pārmaiņas, kas vienlaikus noris visā valstī, rezultāts katrā pašvaldībā ir lielā mērā atkarīgs no skaitļos un faktos neietilpināma lieluma – cilvēcības. Ja centrā ir cilvēks, deinstitucionalizācijas ietvaros tiek paveiktas nozīmīgas lietas, kuru rezultātā cilvēkiem ar invaliditāti dzīvē tiek viestas taustāmas izmaiņas. Pašvaldībai un tās lēmumiem šajā procesā ir liela loma.

Madonas novadā deinstitucionalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldība sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Novadā ir attīstīts plašs pakalpojumu tīkls, tomēr tas ir darīts tā, lai teritorijas ziņā vienā no lielākajiem Latvijas novadiem pakalpojumi netiktu koncentrēti vienuviet. 

Madonas novadā no 2016. gada tiek īstenots deinstitucionalizācijas (DI) projekts, kura mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar režisoru un scenāristu Kārli Anitenu uzsākuši video stāstu izveidi par Vidzemes pašvaldībās izveidotajiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem. Video stāstu mērķis ir informēt par iesākto deinstitucionalizācijas procesu un izveidotajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti – grupu dzīvokļu mājām, dienas aprūpes centriem un specializētajām darbnīcām. Tā kā jaunizveidotie pakalpojumi ir atšķirīgi un paredz pakāpenisku pāreju no dzīves institūcijās uz pēc iespējas lielāku patstāvību un pašnoteikšanos, daļai cilvēku trūkst informācijas par šiem pakalpojumiem, atbilstību viņu vai viņu tuvinieku vajadzībām.
2023. gada 13. aprīlī režisors Kārlis Anitens un video operators Edgars Strads caur kameras aci vēroja Madonas novadā izveidotos pakalpojumus DI projekta ietvaros.

Dienas aprūpes centrā var saņemt pakalpojumus cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Ikdienā centrs piedāvā iespējas darboties radošajās darbnīcās, veidojot suvenīrus un tekstilizstrādājumus. "Baltajai ūdensrozei" ir arī divas filiāles – Lubānā un Jaunkalsnavā, kurās radošās un mākslas nodarbības papildinātas ar dārzniecības un kulinārijas darbnīcām.
Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros Madonā 2022. gada nogalē atklāts daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Pakalpojums ietver dienas aprūpes centru, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru un "Atelpas brīža" pakalpojumu.

Deinstitucionalizācijas process kopumā paver durvis uz vienlīdzīgākām iespējām visiem cilvēkiem – arī cilvēkiem ar invaliditāti. Taču DI procesā ļoti būtiska ir visas sabiedrības attieksme. Interesanti, kā deinstitucionalizācija var mainīt sabiedrības domu? Manuprāt, atbildi uz šo jautājumu vislabāk var pateikt kaimiņi. Madonā blakus daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram cilvēkiem ar invaliditāti atrodas bibliotēka un muzejs, arī šo iestāžu darbinieki sniedza savu vēstījumu video sižetā.
Drīzumā Madonas novada Liezēres pagasta Ozolos un Mārcienā  durvis vērs arī grupu dzīvokļi, tāpat Mārcienā tiek veidotas specializētās darbnīcas, lai nodrošinātu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem dažādu darba prasmju apgūšanu.

Par pašvaldības lomu sazarotā tīkla izveidē, stāstīja Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds Gora.
“Vidzemes iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone izteica savu viedokli: “Kaut kas tajos Madonas pakalpojumos ir tāds silts, tuvs un mājīgs. Arī Lubānas DAC vienmēr ir tāds, uz kuru gribas braukt. Nevieni Ministru kabineta noteikumi nevar noteikt to, kam jānotiek šeit. Šeit ir dvēsele, šeit ir cilvēkmīlestība. Tā vienkārši ir. Paldies, Madonas novads!”
Burvīga diena ar tik bagātīgi emocionāli piedzīvoto. Paldies par ikdienas darbu darbiniekiem un Madonas novada pašvaldībai, ka noticēja un piedalījās šajā DI projektā. Paldies “Vidzeme iekļauj” komandai par atbalstu. Gaidīsim video sižetu!

Ilze Fārneste,

Sociālā dienesta vadītāja