Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pieauguso-izglitibas-un-augstakas-izglitibas-iespe?fu=read&id=12499

Pieaugušo projekts noslēdzies!

2023.04.04 14:55

Madonas novada pašvaldība iesaistījās Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pilnvarotās pārstāves Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” pieaugušajiem pilotēšanā.

Laikā no 13.marta līdz 3.aprīlim divas reizes nedēļā -  Liezēres pagastā, Liezēres pamatskolā - digitālās prasmes apguva 12 pieaugušie (seniori un pirmspensijas vecuma cilvēki). Nodarbības vadīja Liezēres pamatskolas skolotāja Jolanta Riekstiņa.

Programmas ietvaros pieaugušie tika iepazīstināti ar 7 moduļiem, katram modulim tika veltīta 1 nodarbība (3 stundas). Tika sniegtas zināšanas  par digitālo iekārtu veidiem un to izmantošanas iespējām, mācīts meklēt informāciju internetā, izmantojot dažādus interneta pārlūkus. Interesējošākās tēmas - E-pakalpojumi: valsts, pašvaldības iesniegumi, to meklēšana, e-paraksts, e-veselība, internetbankas izmantošana, Latvija.lv portāla piedāvātās iespējas u.c.

Noderīga informācija tika sniegta par drošības pamatprincipiem digitālo pakalpojumu izmantošanā un izplatītākajiem riskiem – datoru inficēšanās ar vīrusiem, viltus rēķinu iesūtīšana, viltus ziņas, datu izmānīšana u.c.

Noslēguma aptaujā  visi pieaugušie atzina, ka ir kļuvuši daudz zinošāki, pārliecinātāki darboties virtuālajā vidē. Sauklis “Mācies atvērt pasauli!” pilnībā attaisnojās, katrs ieguva sev tās zināšanas un prasmes, kuras viņam bija visvairāk nepieciešamas. Tagad tik atliek apgūto  nostiprināt, praktiski darbojoties ik dienu!

Paldies visām iesaistītajām pusēm par veiksmīgi realizēto projektu!


Informāciju sagatavoja Jolanta Pabērza,

Madonas novada Centrālās administrācijas 

Izglītības nodaļas izglītības darba speciāliste