Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/k-notikumi?fu=read&id=12434

Madonas muzejs ieguvis finansējumu ideju realizācijai

2023.03.09 16:25

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs ieguvis finansējumu Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstība”, kurā apstiprināts projekts “Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma pieejamības veicināšanas programma “Novads skan. Novads rīb”.

Kādēļ projekts nozīmīgs tieši šogad? Dziesmu svētku tradīcija ir pamats vienai no lielākajām Latvijas tautas kustībām un mēs lepojamies, ka tā ir arī Madonas novada bagātība. Tās ir vērtības, kas mantotas no paaudzes paaudzē un nepazūd pat sarežģītos krīzes apstākļos. Tieši otrādi, tās kļūst stiprākas un veicina iedzīvotājos lepnumu, tā motivējot iesaistīties kultūras dzīvē un attīstīt savas dziedāšanas un dejotprasmes.

Muzeja krājumā laika gaitā nonākuši daudz materiāli par Madonas pilsētas un novada kultūras dzīvi (fotogrāfiju kolekcija par koru un deju kolektīvu vēsturi 170 gadu garumā). Muzejs ir šo vērtību nesējs, pētnieks un stāstnieks plašākai sabiedrībai. Tādēļ, lai izceltu muzeja krājuma daudzveidību kordziedāšanas un dejas vēstures popularizēšanā Madonas novada un Latvijas mērogā, projekta ietvaros plānots realizēt  2 aktivitātes, kas balstās uz muzeja krājuma izmantošanu un pieejamības veicināšanu: 1. notiks pētnieciskais un pēc tam izstādes “Novads skan. Novads rīb” sagatavošanas un uzstādīšanas darbs pilsētvidē, tā aktualizējot Dziesmu un deju svētku bagāto mantojumu fotogrāfijās un stāstos un padarot to pieejamu ikvienam pilsētas iedzīvotājam. 2. H. Medņa “Dziesmusvētku skolā” noritēs darbs pie interaktīvas, viegli transformējamas muzejpedagoģiskās programmas “Dziesmusvētku ģeometrija” izstrādes. Jaunradītā muzejpedagoģiskā programma iesaistošā veidā pilnveidos dalībnieku zināšanas par Dziesmu svētku tradīcijām, vēsturi un veidos izpratni par to nozīmību latviešu tautas pašapziņas veidošanās procesā.

Aicinām sekot līdzi Madonas muzeja aktualitātēm un uzzināt par projekta realizācijas gaitu.


Informāciju sagatavoja: Zane Grīnvalde

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja

izglītojošā darba nodaļas vadītāja


Anotācija titulbildei: Madonas apriņķa 2. dziesmu svētki. 1930.g. 29. jūnijā . Attēlā dziesmu svētku gājiens uz svētku vietu Madonas parkā. Foto autors nav zināms. Madonas muzeja krājums, MNM8996