Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pieauguso-izglitibas-un-augstakas-izglitibas-iespe?fu=read&id=12381

Mācies atvērt pasauli!

2023.02.24 09:22

Madonas novada pašvaldība iesaistās Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pilnvarotās pārstāves Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” pieaugušajiem pilotēšanā.

Programmas ietvaros tiek uzrunāti un iesaistīti pieaugušie, noskaidrotas viņu mācību vajadzības un veidota mācību grupa. 7 moduļu ciklā pieaugušajiem tiks sniegtas zināšanas par e-paraksta (eID kartes) lietošanu, digitālajiem rīkiem, kā darbojas e-pakalpojumi (valsts un pašvaldības pakalpojumi, internetbankas), tiks pilnveidotas prasmes orientēties personas datu aizsardzības un drošības jautājumos, kā arī pieaugušie tiks iepazīstināti  ar portāla Latvija.lv pakalpojumiem un pensijas uzkrājumu veidošanas būtību.

Tā kā neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” ir pilotprogramma, tā tiks realizēta noteiktai mērķauditorijai – senioriem un pirmspensijas vecuma cilvēkiem Liezēres pagastā. Nodarbības notiks Liezēres pamatskolā laikā no 13.marta līdz 13.aprīlim, 2 reizes nedēļā. Finansējumu pilotprogrammas realizēšanai nodrošina Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.

Ar pilotprogrammas moduļiem  un to aprakstiem var iepazīties šeit - Moduļu apraksts

Informāciju sagatavoja Jolanta Pabērza,

Madonas novada Centrālās administrācijas 

Izglītības nodaļas izglītības darba speciāliste

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekts "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta Nr. 10105130 - NCLV - ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA)