Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=12210

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) īsteno ESF projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācības pieaugušajiem.

2022.12.28 10:07

Viena no projekta aktivitātēm ir ārpus formālās izglītības iegūtās kompetences novērtēšana nodarbinātajiem no 25 gadu vecuma, kas sniedz iespēju saņemt izmaksu kompensāciju 90 – 100% apmērā par profesionālās kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu un kvalifikācijas iegūšanu.

Lai informētu pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu par iespēju iegūt apliecinājumu darba gaitā vai personiskajā dzīvē iegūtajām profesionālajām zināšanām un prasmēm kādā profesijā, ir izstrādāta informatīvā skrejlapa (A5). Materiālā ir apkopota informācija, kā var pieteikties kvalifikācijas eksāmena kārtošanai un eksāmena izmaksu kompensācijai, un tā būs īpaši noderīga, informējot sociālā riska grupu nodarbinātos ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Par ārpus formālās izglītības iegūtās kompetences novērtēšanu

Kvalifikācijas novērtēšanu jeb iespēju nokārtot eksāmenu piedāvā izglītības iestādes, kurām ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD), kas regulāri papildina izglītības iestāžu un profesiju sarakstu. Šobrīd apliecību ir iespējams iegūt gandrīz 170 dažādās profesijās.

Iespēju nokārtot eksāmenu, iegūt kvalifikāciju un saņemt izmaksu kompensāciju kopš  2017. gada izmantojuši jau vairāk nekā 1320 nodarbinātie. Starp populārākajām kvalifikācijām ir bijis aprūpētājs, Valsts policijas jaunākais inspektors, lokmetinātājs, pavārs, bibliotekārs,  elektrotehniķis.

Nokārtot kvalifikācijas eksāmenu un iegūt valsts atzītu dokumentu var aptuveni 34 izglītības iestādēs un eksaminācijas centros gan Rīgā, gan arī citās lielākajās Latvijas pilsētās, piemēram, Daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, Valmierā, kā arī Latvijas novados. Ar izglītības iestāžu un piedāvāto profesiju klāstu var iepazīties IKVD mājaslapas sadaļā “Profesionālās kompetences novērtēšana”.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums, un maksa par eksāmena kārtošanu dažādās profesijās ir noteikta attiecīgo MK noteikumu cenrādī. Nodarbinātie no 25 gadu vecuma var saņemt izmaksu kompensāciju 90% apmērā  projekta ietvaros. Savukārt nodarbinātie, kam ir vismaz 25 gadi, un kas nāk no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, var saņemt izmaksu kompensāciju 100% apmērā.

Informāciju par iegūtās kompetences novērtēšanu un pieejamo atbalstu var atrast mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, sadaļā “Iegūtās kompetences novērtēšana”.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar VIAA speciālisti:

Alise Devjatajeva VIAA Komunikācijas un programmu

publicitātes nodaļas vecākā eksperte +371 67785462 (mob. +371 22008908)

alise.devjatajeva@viaa.gov.lv