Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates?fu=read&id=12161

Dzelzavas speciālajā pamatskolā rudens bija ļoti darbīgs un notikumiem bagāts laiks.

2022.12.06 10:42

Oktobra sākumā 9 skolotāji un darbinieki Erasmus+ projektā apmeklēja Tartu Maarjas skolu un Maarjas ciematu Igaunijā. Projekta laikā redzētais un iegūtais mūs iedvesmoja tik ļoti, ka labprāt un ar prieku vēlējāmies par to pastāstīt citiem Latvijas skolu pedagogiem un šo labo pieredzi iedzīvināt savā skolā.

Ar projekta prezentāciju iepazīstinājām Antūžu pamatskolas skolotājus, kas ciemojās pie mums, un Cēsu Bērzaines pamatskolas - attīstības centra skolotājus, pie kuriem bijām aizbraukuši.

8. novembrī projekta dalībnieki apmeklēja Saules skolu Jonišķos Lietuvā un iepazīstināja ar Igaunijā redzēto. Abas skolas noslēdza sadarbības līgumu par izglītojošu pasākumu organizēšanu, pieredzes apmaiņu un kopīgu līdzdalību projektos.

Ar Tartu Maarjas skolas un ciemata apmeklējumu iepazīstinājām arī Alūksnes dienas aprūpes centra “Saules zaķi” darbiniekus un Rīgas 1.speciālās pamatskolas - attīstības centra pedagogus. Dāvanā no viņiem saņemtas divas ļoti vērtīgas grāmatas: “Pasakas un teikas simbolu valodā” un “Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā.” Sadarbība ar šo skolu turpināsies.

24. novembrī Dzelzavas speciālajā pamatskolā viesojās Madonas novada izglītības iestāžu sākumskolas skolotāji un pagastu sociālie darbinieki, lai iepazītos ar atbalsta sistēmu izglītojamajiem mūsu skolā. Arī viņus iepazīstinājām ar projekta prezentāciju. 29. novembrī skolā ciemojās dienas centra “Baltā ūdensroze” jaunieši, viņu vidū arī mūsu skolas absolventi.

Arī skolēniem rudens bija interesants laiks. Vecāko klašu zēni ar labiem rezultātiem startēja republikas florbola sacensībās. Izcīnīta 1. un 3. vieta. Mūsu skolā daudz tiek domāts par to, kā skolēnus labāk sagatavot dzīvei un padarīt viņu brīvo laiku jēgpilnu un saturīgu. Tādēļ C līmeņa klašu puišiem šajā mācību gadā ir brīvā laika nodarbība galdnieku darbnīcā “Puišu stunda”. Novitāte mūsu skolā ir arī biodejas, ko vada S.Lūse, un brīvā laika nodarbība “Laimīgs un vesels”. Biodeja ir veselības uzlabošanas metode un tajā tiek izmantota mūzika, kustības un deja. “Laimīgs un vesels” ir nodarbības, ko vada I.Kramerovska. Tās ir orientētas uz praktisku un saistošu darbošanos. Mērķis ir audzināt prasmi rūpēties par savu ķermeni un iegūt papildu prasmes savā aprūpē, to darot harmoniski un ar prieku. Līdz šim meitenes ir apguvušas roku higiēnu, klasisko manikīru, matu higiēnu. Prieks, ka viņam tas interesē un ir daudz tematu, ko viņas vēlas apgūt.

Dzelzavas speciālās pamatskolas bērni ir iesaistījušies projektā “Kopā esam stiprāki”, kura mērķis ir veicināt Madonas novada jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem un citiem ierobežojumiem, vecumposmā no 13 līdz 25 gadiem, dzīves kvalitātes uzlabošanos. Radošajās dienās Dzelzavā un Cesvainē viņi iesaistījās akcijā “Ierakumu sveču gatavošanā bez gaismas un siltuma palikušajiem Ukrainas iedzīvotājiem”. Gatavoja Ziemassvētku dāvanas - vaska sveces, koka rotas, draudzības rokassprādzes. Šobrīd notiek gatavošanās kopīgajam svētku koncertam Cesvainē.

Decembris skolā vienmēr ienāk ar Ziemassvētku gaidīšanas prieku, iekšēju satraukumu un rosību. īstā svētku sajūta atnāk reizē ar piparkūku smaržu skolas gaiteņos un svētku rotu visapkārt. Šajā Adventes laikā par visu vairāk vēlamies mieru pasaulē un priecīgas, laimīgas bērnu sejas visapkārt.


Dzelzavas speciālā pamatskola