Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/projekts-kopa-daram?fu=read&id=12143

Par projekta “Kopā darām” realizāciju

2022.11.29 11:25

No 2022.gada 2.novembra līdz 2023.gada 30.oktobrim Madonas novada pašvaldībā ar Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras atbalstu un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam finansējumu tiks īstenots projekts “Kopā darām”.

Projekta mērķis:

Veicināt jauniešu līdzdalību, izveidojot  saliedētu Madonas novada jauniešu domes sastāvu.

Mērķa grupa un galvenās aktivitātes:

Mērķa grupa - Madonas novada jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.

Galvenās aktivitātes – jauniešu informēšana par jauniešu domi un jauniešu domes aktivitātēm, Pavasara un rudens forumi ar lekcijām un saliedēšanās aktivitātēm jauniešiem. Ikmēneša jauniešu domes aktivitātes ar mērķi paaugstināt jauniešu līdzdalību un veicināt komandas saliedēšanu. Pieredzes apmaiņas brauciens, lai jauniešiem būtu iespēja iepazīt citu jauniešu domju darbu.

Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja:

Projekta rezultātā ir izveidots stabils jauniešu domes sastāvs, kas ir gatavs iesaistīties  nodrošinot jauniešu pārstāvniecību novada domes lēmumu pieņemšanā un  jauniešiem aktuālo pasākumu organizēšanā. Ir izveidojusies sadarbība starp jaunatnes darbiniekiem un Madonas novada jauniešu domi.  Jauniešu domē  iesaistītajiem jauniešiem ir ieviesti jauni paradumi- regulāri klātienē tikties kopīgās aktivitātēs, kas veicinātu jauniešu savstarpējo draudzību, sadarbību un motivētu jauniešus darboties, kas savukārt veicinātu jaunu biedru piesaisti nākotnē un novērstu šobrīd aktuālo problēmu ar paaudžu nomaiņu.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros”.


Informāciju sagatavoja: Inga Strazdiņa

Madonas novada Centrālās administrācijas

Attīstības nodaļas vecākais speciālists jaunatnes un ģimenes politikas jomā

Tālr. 27862080