Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/veselibas-projekts?fu=read&id=11934

Orientēšanās diena Cesvainē

2022.09.07 19:04

Visi laipni aicināti baudīt rudenīgās takas orientēšanās dienā Cesvainē 13. septembrī


Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem”, Nr. 9.2.4.2/16/I/092 mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

‌‌Informāciju ievietoja 

‌Indra Veipa
‌‌Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses
‌pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” 
‌sabiedrisko attiecību koordinatore