Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=11930

Paziņojums par Madonas novada pašvaldības telpu nekustamajā īpašumā ”Ābelītes”, ar adresi Jaunatnes iela 7 (kadastra apzīmējums 7044 008 0212 001), Barkava, Barkavas pagasts, nomas tiesību izsoli

2022.09.06 10:41

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - telpas ar kopējo platību 38,6 m2, Jaunatnes ielā 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7044 008 0212 001), nomas tiesības.

Nomas līguma darbības termiņš – 1 gads. Nomas objekta nosacītais nomas maksas apmērs (izsoles sākumcena) ir 0,25 EUR/m2 mēnesī, neieskaitot PVN. Izsoles solis 0,05 EUR/m2.

Izsole notiks 2022.gada 16.septembrī plkst.13:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē). 

Pieteikumi ir iesniedzami Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā, līdz 2022.gada 15.septembrim plkst. 17:00., darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00, pirmdienās līdz plkst.18.00, piektdienās – līdz plkst.16.00., vai elektroniski parakstītus uz e-pasta adresi: pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit un Madonas novada Centrālajā administrācijā (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 101.kabinetā) darba laikā (darba dienās no plkst.8.00 - 17.00, pirmdienās līdz pkst.18.00, piektdienās līdz plkst.16.00).

Objekta apskates vieta un laiks - iepriekš vienojoties pa tālruni +371 28374223 ar Madonas novada pašvaldības Barkavas pagasta pārvaldes vadītāju Aleksandru Šrubu.