Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates?fu=read&id=11876

Skolu vakanču kartē Esiskolotajs.lv pieejamas teju 350 vakances pedagogiem

2022.08.19 15:00

Lai apzinātu aktuālās vakances skolotājiem, nacionālā mēroga kampaņā “Esi skolotājs!” tapusī skolu vakanču karte ir atjaunota ar svaigāko informāciju no izglītības iestādēm. Šobrīd 138 skolas no 33 novadiem ir pieteikušas 344 vakances, meklējot 36 dažādu mācību priekšmetu pedagogus.

Tuvojoties 2022./2023. mācību gadam, Latvijas skolās visvairāk pieejamas matemātikas (40), sākumskolas skolotāju (32) un latviešu valodas un literatūras skolotāju (32) vakances. Skolas īpaši meklē arī datorikas (31), fizikas (30) un angļu valodas (29) skolotājus.  Skolu vakanču karte.

Pašreiz Esiskolotajs.lv kartē skolotājiem piedāvātais atalgojums svārstās no 450 eiro par 15 kontaktstundām līdz pat 2200 eiro bruto par 40 kontaktstundām. Visbiežāk skolas papildus atalgojumam pedagogiem piedāvā apdrošināšanu un mentora atbalstu, taču vairākas izglītības iestādes kā iespējamo atbalstu jaunajam darbiniekam konkrētajā skolotāja vakancē norāda arī prioritāru vietu pašvaldības pirmsskolā, dienesta dzīvokli un ceļa izdevuma kompensāciju, radot konkurētspējīgas priekšrocības.

”Šī gada pavasarī radījām vakanču karti ar mērķi nodrošināt gan skolotājiem, gan skolām, gan izglītības pārvaldēm un citām iesaistītajām pusēm ērti pieejamu informāciju par vakancēm visā valstī un reālo situāciju izglītības darba tirgū. Pašreiz gan skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” skolotāji, gan citi pedagogi potenciālās darba vietas var atlasīt pēc mācību priekšmeta, klašu grupas, skolas atrašanās vietas, atalgojuma u.tml. Karte tiek izmantota aktīvi, tādēļ ir plāns to attīstīt, pievienojot papildu iespējas un, iespējams, sasaistot ar citiem vakanču portāliem, lai maksimāli saīsinātu ceļu starp skolotāju un potenciālo darba vietu,” stāsta skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” vadītāja Ruta Zaharova.

Kopš vietnes Esiskolotajs.lv publiskošanas 2022. gada 3. janvārī, to skatījuši teju 62 tūkstoši unikālo lietotāju, no tiem 12 327 skatījuši tieši vakanču karti.

Skolas var turpināt pieteikt aktuālās un plānotās skolotāju vakances 2022./2023. gadam, aizpildot elektronisku anketu vietnē Esiskolotajs.lv/vakances/. Skolu vakanču apkopojums kartē tiek regulāri atjaunots. Vakances ir brīvi skatāmas jebkuram pedagogam, kurš vēlas pieteikties kādai no pieejamajām vakancēm, tostarp arī projekta “Mācītspēks” jaunajiem skolotājiem.


Par projektu “Mācītspēks”

Projektu “Mācītspēks” īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Pieteikuma anketa un plašāka informācija par projektu “Mācītspēks” un citām pedagoģijas studiju iespējām pieejama www.esiskolotajs.lv. Projekts “Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs” licenču ietvaros.


 

Plašāka informācija: Elza Lāma, T. +371 29152346, E. elza.lama@lu.lv