Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/socialie-pakalpojumi?fu=read&id=11802

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI MADONAS NOVADĀ

2022.07.27 09:37

Sociālie pakalpojumi - pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.


Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošie noteikumi Nr. 19 “Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā”.