Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/k-notikumi?fu=read&id=11697

Sakarā ar būvdarbiem vasaras periodā slēgts Madonas kinoteātris "Vidzeme"

2022.06.14 13:00

No 2022.gada 8.jūnija vasaras periodā skatītājiem slēgts Madonas kinoteātris "Vidzeme", jo tajā uzsākti vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi.

Kā skaidro Madonas novada pašvaldības Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja Indra Kārkliņa, kinoteātrī "Vidzeme" uzsākto vienkāršotās atjaunošanas būvdarbu ietvaros paredzēts veikt plaisu aizdari sienās, izsaukuma pogas uzstādīšanu invalīdu sanmezglā, troturāra bruģa seguma atjaunošanu, fasādes atjaunošanas darbus, noejas pagrabā  un šahtas vertikālās hidroziolācijas ieklāšanas un siltināšanas darbus, šahtas plātnes nomaiņu, noejas pagrabā atjaunošanu, iekšējā pandusa izbūvi gaitenī starp galveno ieeju un foajē, margu uzstādīšanu pandusam ārpusē un iekšpusē, margu uzstādīšanu pagraba noejai u.c. darbi.

Minētie darbi tiek veikti, lai nodrošinātu Būvniecības likuma 9. panta izpildi. Būvdarbu plānotais izpildes termiņš ir 3 mēneši. Būvdarbus veic SIA "Akvilons Z" un būvuzraudzību nodrošina SIA "Estrik", plānotās kopējās būvdarbu un būvuzraudzības izmaksas EUR 35 609,46, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Informāciju iesūtīja:
Indra Kārkliņa
Madonas novada pašvaldības 
Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja


Informāciju ievietoja: 
Madonas novada pašvaldības
‌Attīstības nodaļas ‌vecākais speciālists kultūras jomā
‌Aigars Noviks