Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/sporta-aktualitates?fu=read&id=11502

Madonas novada atklātais čempionāts 64-lauciņu dambretē

2022.04.11 23:16

Mērķis un uzdevumi:

   Popularizēt dambretes spēli Madonas novadā.

   Ieinteresēt, piesaistīt jaunus dalībniekus.

   Veicināt dambretes spēlētāju meistarību.

Laiks un vieta:

   Sacensības notiek 2022.gada 23.aprīlī 1100   Reģistrēties no 1030.      

   Madonas pilsētas sporta centra konferenču zālē 3.stāvs

Vadība:

     Sacensības rīko Madonas novada pašvaldība kopā ar  dambretes spēles entuziastiem.

     Galvenais tiesnesis Jāzeps Juhņevičs – tel.25957295

Sacensību noteikumi:

    Sacensības notiek pēc FMJD noteikumiem. Individuālais vērtējums. Apdomas laiks 15 min., uz partiju katram dalībniekam. Ja sacensībās piesakās līdz 11 dalībniekiem, tad spēlē pēc riņķa sistēmas, ja vairāk dalībnieku , tad spēlē pēc Šveices sistēmas. Izlozi veic datorprogramma.

Vērtēšana:

Pēc iegūto punktu skaita(2;1;0), vienādu punktu skaita gadījumā: vietu sadalījumu nosaka datorprogramma.

Sacensības notiek atsevišķi vīriešu un sieviešu grupās bez vecuma ierobežojuma.

Pieteikumi:

 Pieteikties čempionāta dienā līdz plkst.10:50.

Lūdzam līdzi ņemt dambretes spēles pulksteni un dambretes komplektu. ŠIS NOLIKUMS VIENLAICĪGI IR UZAICINĀJUMS UZ SACENSĪBĀM

Apbalvošana:

      1.-6.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Madonas novada pašvaldības medaļām, uzvarētājs vīriešu un sieviešu grupās saņem piemiņas kausu.