Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates?fu=read&id=11456

Atgriezeniskā saite nav uzslava, novērtējums, padoms, atzinība vai atzīme, bet gan informācija par progresu ceļā uz noteiktu mērķi

2022.03.25 13:00

Jēdzienu ATGRIEZENISKĀ SAITE bieži lieto, lai aprakstītu jebkuru komentāru, ko izsaka pēc notikuma, ieskaitot ieteikumus, uzslavu un vērtējumu. (Bet patiesībā nekas no tā nav atgriezeniskā saite). Atgriezeniskā saite ir par to, kā mums sokas ceļā uz mērķi.

Labākā atgriezeniskā saite ir skaidra, ka jebkurš, kam ir mērķis, var to saprast un no tās mācīties. Atgriezeniskā saite palīdz labāk izprast sevi un savu rīcību. Balstoties uz šo informāciju, var izlemt, vai un ko mainīt sevī un savā darbībā. Cilvēka dabiskā reakcija ir baidīties no kritikas un noliegt to, jo izjūt to kā apdraudējumu. Jo biežāk saņemam atgriezenisko saiti, jo vieglāk paliek ieklausīties teiktajā un atrast tajā noderīgu informāciju savai izaugsmei.

Būtiski – lai pilnveidotos, arī skolēniem atgriezeniskā saite ir nepieciešama mācīšanās procesā, nevis tikai gala rezultātā. Jo atgriezeniskā saite nozīmē ne tikai informāciju par to, vai izpildīts ir pareizi vai nepareizi, bet arī par to, ko darīt, lai virzītos tālāk. Tas, ka skolēns zina, ka kaut ko nav izdarījis pareizi, vēl automātiski nenozīmē, ka skolēns zina, ko darīt, lai to mainītu.

Lielā klasē skolotājs pats ne vienmēr varēs nodrošināt atgriezenisko saiti katram skolēnam. Lai šo jautājumu risinātu, skolotājs var organizēt procesus, kuros skolēni iegūst atgriezenisko saiti, izmantojot tehnoloģijas, citus skolēnus vai paši sevi. Lai atgriezeniskā saite būtu kvalitatīva un tiešām virzītu skolēnus uz labāku rezultātu, skolēniem pašiem sevi un citu darbi ir jāizvērtē, ņemot vērā ļoti konkrētas norādes un kritērijus, kas tieši vērsti uz sasniedzamo rezultātu – uzsver Skola2030 eksperti.

Atgriezeniskā saite nav uzslava, novērtējums, padoms, atzinība vai atzīme, bet gan informācija par progresu ceļā uz noteiktu mērķi. Tikai skolas un skolotāji, kas nebeidz mācīties paši, proaktīvi meklējot un izmantojot informāciju par saviem sasniegumu, lai turpinātu augt, var piedāvāt saviem skolēniem pilnvērtīgu izglītības pieredzi. Jo tām ir mērķis, tās apzinās savas stiprās puses un izaicinājumus un tādēļ var pieņemt informētus lēmumus par tālāko – akcentē Zane Oliņa Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura  ieviešanas vadītāja.

Par to, kā šodien Madonas novada pedagogi izmanto atgriezenisko saiti un izprot tās nozīmi mācību procesā, skolotāji tiksies 28.martā ZOOM platformā, lai dalītos savā pieredzē, kā arī gūtu citu kolēģu pieredzi. Sanāksmi vadīs Madonas pilsētas vidusskolas mācīšanās konsultante – eksperte Lidija Butlere.

Informāciju sagatavoja:

Mairita Smeltere

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas

vecākā Izglītības darba speciāliste

e-pasts: mairita.smeltere@madona.lv

t. 64860071, 24991833