Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates?fu=read&id=11300

ZOOM tiešsaistes mācīšanās sarunas pedagogiem 14.februārī plkst.15.00 “Mācību procesa dažādošana starpdisciplinārajās sadarbības stundās”

2022.02.14 13:28

Mācīšanās starpdisciplinārā pieeja ir tā, kurā cilvēks gūst praktisku virtuozitāti un viedumu, tā ir izglītība, kas sekmē, māca un attīsta tos ķermeņa prāta dotumus, kas cilvēkam piemīt. Tā ir pedagogu profesionālā kompetence radīt tādu mācīšanās vidi, mudinot pašiem skolēniem meklēt patiesību, izvēlēties veidu un radīt savu identitāti un dzīves ceļu, paplašinot brīvību un atbildību par dzīves jēgu, vērtībām un rezultātu, kas nosaka sabiedrisko un privāto dzīvi.

Dzīves notikumi ietekmē lielāko daļu skolēnu fizisko, emocionālo, intelektuālo un morālo attīstību mūsu kultūrā, tādēļ pedagoģiskajā procesā liela nozīme ir mūsdienīgam skolēnus saistošus priekšmetu saturam, kurā dažādi jautājumi tiek apskatīti, integrējot dažādu disciplīnu perspektīvas, lai nodrošinātu sistemātisku galarezultātu.

Izglītības standarts nosaka mācību saturu un to, kā tas īstenojams, bet mācību metodes ir skolotāja kompetence un atbildība. Šodien ir pieejami gana daudzi pasākumi pedagogu pieredzes apmaiņai, papildizglītībai, bet daudz kas atkarīgs tieši no pedagogu ieinteresētības un skolas vadības attieksmes.

Starpdisciplinārā pieeja nozīmē, ka pedagogs māca skolēnam ne tikai savu priekšmetu, bet arī skolēna dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju un attieksmes iegūšanai. Šī pieeja atrodama gan pamata, gan vidējās izglītības standartos.

Par to, kā un cik veiksmīgi šī starpdisciplinārā pieeja  tiek īstenota Madonas novada skolās, sarunu vadīs mācīšanās konsultante, Madonas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Anita Vabule.

   
Mācīšanās sarunu ideja – brīvprātīga pedagogu savstarpēja sadarbība, lai mācīšanās konsultantu vadībā  meklētu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, meklētu risinājumus dažādām pedagoģiskām problēmsituācijām, kā arī labās prakses pieredzes apmaiņa par veiksmēm un neveiksmēm jaunā satura ieviešanā. 

Šajā pedagogu mācīšanās sarunās iesaistīties ir aicināts ikviens pedagogs, kuram ir neskaidri jautājumi, kurš ir gatavs aktīvi paust savu viedokli, dalīties pieredzē. Jo aktīvāka būs katra grupas dalībnieka  iesaiste, jo lielāks ieguvums būs katram mācīšanās sarunas dalībniekam.

Mācīšanās konsultanti – Madonas novada izglītības iestāžu praktizējoši pedagogi, kas īpaši apmācīti sniegt atbalstu gan pedagogiem, gan iestādes vadībai saskatīt mācību procesā efektīvas mācīšanās pazīmes, izvērtēt pedagoga stiprās un vājās puses, identificēt iespējas un izaicinājumus mācību procesa uzlabošanai.

Vecākā izglītības darba speciāliste

Mairita Smeltere