Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/latvanu-ierobezosana?fu=read&id=11124

Latvāņu ierobežošanas plāns Madonas novadā

2021.12.08 11:54

Madonas novada pašvaldība aicina zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru teritorijas invadētas ar Sosnovska latvāni, aktīvi iesaistīties latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanā, lai novērstu latvāņu izplatību Madonas novada teritorijā.

Sosnovska latvānis rada lielas ekoloģiskas problēmas. Tas spēj veidot lielas un blīvas audzes, kā rezultātā pakāpeniski samazinās floras bioloģiskā daudzveidība. Vienlaikus ar ekoloģiskajām problēmām latvānis rada arī nopietnus draudus cilvēka veselībai.

Madonas novada pašvaldībā 2021. gada 16. novembrī tika apstiprināts Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas organizatoriskais plāns laika periodam no 2021. gada -2027. gadam, ar kuru var iepazīties ŠEIT un Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis. Apstiprinātās invadētās platības Madona novadā - skatīt ŠEIT.

Latvāņu izplatības monitoringu veiks Madonas novada pašvaldība kopā ar Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoru, veicot teritoriju apsekošanu no 25. jūnija līdz latvāņu veģetācijas sezonas beigām.Informācija par latvāņu apkarošanas pakalpojumu sniedzējiem Madonas novadā (pakalpojuma sniedzējiem, kur ir gatavi piedāvāt šāda pakalpojumi, ir iespēja pieteikties un tikt iekļautiem šajā sadaļā):
 

Pakalpojumu sniedzējs

Kontaktpersona

Kontakti

Adrese

Pakalpojumi

Madonas novada pašvaldības Barkavas pagasta pārvalde

Aleksandrs Šrubs

Tālr. +371 28374223

 

Informācija par latvāņu ierobežošanu Barkavas pagasta pārvaldes īpašumos

Madonas novada centrālās administrācijas Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritorijas plānošanas nodaļa

Vides un energopārvaldības speciālists

Lelde Celmiņa

Tālr. +371 27326679

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads

Informācija par latvāņu ierobežošanu Madonas novada īpašumos

SIA “Proplant”

 

Tālr. +371 29539350

Valmiera, Andreja Upīša iela 17B - 87, LV-4201

Integrētā latvāņu ierobežošana, pļaušana, miglošana, ziedkopas nogriešana, rozešu izduršana

Barkavas pagasta ZS “Māllēpes”, Madonas novads, LV-4834 

 Arnis Pirogs

Tālr. +371 29115966

 "Mallēpes", Barkava, Barkvas pagasts, Madonas novads

Integrētā latvāņu ierobežošana, pļaušana, miglošana, ziedkopas nogriešana, rozešu izduršana

Praulienas pagasta "Grāvīšu" māju zemnieku saimniecība

Aigars Oļukalns

 Tālr. +371 29427599

 

Integrētā latvāņu ierobežošana, pļaušana, miglošana, ziedkopas nogriešana, rozešu izduršanaPapildinformācija: 

Forma elektroniskai Valsts augu aizsardzības dienesta informēšanai par latvāņu invadētām platībām - ŠEIT.

Metodoloģija cīņai ar latvāņiem atrodama Ministru kabineta noteikumu Nr.559. "Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi" pielikumā.
Papildus informācija par latvāni lasāma - ŠEIT.
Augu aizsardzības līdzekļi, kas lietojami latvāņu ierobežošanai -  ŠEIT.
Pateicamies visiem, kuri veic latvāņu ierobežošanas pasākumus, jo tikai kopīgi iespējams ierobežot to tālāku izplatību!

Informāciju sagatavoja: Ramona Vucāne

Madonas novada pašvaldības

Centrālās administrācijas

Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja