Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates?fu=read&id=11092

Izglītības pārvaldes loma mācīšanās lietpratībai ieviešanā

2021.11.25 15:49

24.novembrī ZOOM platformā notika kursi Latvijas dažādu novadu pašvaldību izglītības speciālistiem “Izglītības pārvaldes loma mācīšanās lietpratībai ieviešanā”, ko organizēja Skola2030 un tos vadīja Dace Namsone, Uldis Dzērve, Uģis Strauss.

Katra tikšanās reize bija ļoti interesanta, jo visi dalījāmies savstarpējā pieredzē, strādājot un veicot dažādus uzdevumus grupās. Ikviens saņēma ļoti noderīgu, aktuālu informāciju, kas aktualizē un liek saprast, ka šodien visiem ir svarīgi saprast, ka izglītības pārvalde var palīdzēt strādāt ar mērķi un to sasniegt katrai skolai, sniedzot nepieciešamo atbalstu, mainot iepriekšējo domāšanu, esot pozitīvi atvērtiem jaunajam un komunikācijai.

Kursos Dace Namsone uzsvēra, ka šodien svarīga ir mērķtiecīga, vajadzībās balstīta ilgtermiņa profesionālā pilnveide, kurai tiek mērīta konkrēta ietekme.

Skolas vadības darbības, lai panāktu izmaiņas mācīšanā:

Skolēnu sasniegumus nosaka:

Būtiski saprast, ka mācīšanās rezultātu ietekmē:

Atgriezeniskā saite izaugsmei – skolēnam, individuālajam skolotājam, skolotājiem kopā, skolas vadībai, kurā ir rezultāta konstatēšana (Kas izdodas? Kas nē?) + Ieteikums (Ko darīt tālāk?) Kā uzbūvēt atgriezenisko saiti skolotājiem par darbu sistēmā? Kā skolotājam saņemt atbildes uz jautājumiem?

Šodien ir svarīgi domāt par domāšanu, parādās jēdziens rezultātu domāšana, kurā ietilpst:

Par šīm lietām interesanti stāstīja un lika veikt dažādus domāšanas uzdevumus Uģis Strauss.

Nākšana kopā ir sākums. Turēšanās kopā ir progress. Darbs kopā ir veiksme.

                                                                                                                                /Henry Ford/

Informāciju no kursiem apkopoja:

Madonas novada Centrālās administrācijas

Izglītības nodaļas vecākā izglītības darba speciāliste

Mairita Smeltere

Tālrunis 24991833,

e-pasts mairita.smeltere@madona.lv