Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates-pasvaldiba?fu=read&id=11036

Uzsākta Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana

2021.11.04 10:44

No 2021.gada 5.novembra līdz 5.decembrim notiek publiskā apspriešana Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2035.gadam un Attīstības programmai līdz 2027. gadam.

 
 INFORMĀCIJA PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISI

Elektroniskā formātā ar Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 1. redakciju var iepazīties:

Informācija pieejama Ģeoportālā:

Izdrukas būs pieejamas vairākās iestādēs to darba laikā, pēc stingro ierobežojumu atcelšanas, t.i. tiklīdz būs atļauta iestāžu apmeklēšana klātienē:

Priekšlikumus aicinām iesniegt, nosūtot:

Lai vienotos par attālinātu vai klātienes konsultāciju par Jums interesējošiem jautājumiem saistībā ar dokumentu, aicinām vērsties Madonas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritorijas plānošanas nodaļā, zvanot pa tālruni +37120228813.