Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/k-notikumi?fu=read&id=11010

Kopdarbībā ar UNESCO

2021.10.26 09:23

Šogad aprit 30 gadi, kopš dibināta UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, kas sekmīgai programmu darbībai ir izveidojusi sadarbības institūciju tīklus, kurā līdztekus citām darbojas 15 atmiņu institūcijas, kas glabā UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” dokumentāro mantojumu.

2010. gadā septiņu Latvijas muzeju pieteiktā nominācija “Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss” tika iekļauta šajā programmā. Madonas novada bibliotēka arī ir iesaistījusies UNESCO ar programmu “Stāstu bibliotēka” un Madonas novadā atrodas Strūves ģeodēziskā loka punkti, no kuriem viens Ziestu kalnā Ērgļu pusē iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā (otrs punkts, kurš iekļauts šajā sarakstā ir Jēkabpils).

Kopdarbībā ar vēl 9 Latvijas muzejiem Madonas muzejs visus šos gadus ir aktīvi darbojies, to apliecina izstādes, ekspozīcijas, pasākumi,  izdevumi,  plašais  publikāciju klāsts. Vēstuļu izlase pieejama pasaules digitālajā bibliotēkā.


                                                   Muzeja krājuma materiāls MNM37344. 
Madonas muzejs šajā nominācija ir pārstāvēts ar Elzas (toreiz Trumekalnes) Serdānes 1950. gadā rakstīto sveicienu Lieldienās savām mammas māsām Bērzaunes pagastā. Vēstules rakstītas uz bērza tāss, kas bieži vien bija vienīgais pieejamais materiāls izsūtījuma vietās.

2011. gada 21. augustā pie muzeja krātuves Skolas ielā 12 atklāja UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās nominācijas “Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss” atpazīstamības zīmi, kas apliecina muzeja ieguldījumu nacionālā dokumentārā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un pieejamības veicināšanā. Darbojoties kopā ar citiem Latvijas muzejiem ir sagatavotas un eksponētas izstādes visos nominācijā iekļautajos muzejos u.c  Ar toreizējās Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes atbalstu 2011. gada izstāde tika eksponēta arī Eiropas Parlamentā Briselē. Emocionālā Elzas Serdānes tikšanās ar briseliešiem, bija  iespēja starptautiskajai auditorijai pastāstīt par šīm mūsu valsts traģiskajām vēstures lappusēm.  2011. gadā  tika izdota arī projekta vadītājas, Tukuma muzeja direktores A.Ozolas un vēsturnieka R.Jansona grāmata “Sibīrijas vēstules uz bērza tāss” par cilvēku likteņiem padomju represiju sistēmā 1941-1956. Grāmatā iekļauts arī Elzas kundzes dzīvesstāsts.

Vēstuļu glabātājiem ir izveidojusies laba sadarbība ar Francijas institūtu Latvijā un ar šīs institūcijas atbalstu Latvijas simtgades gadā tika izdota grāmata latviešu, franču, krievu valodā ar aprakstiem par katru vēstules autoru. Publikācijas gatavošanas laikā E.Serdānei izveidojās draudzība ar Francijas institūtu, tā toreizējo direktoru Žilu Bonviālu, un projektu vadītāju, grāmatas tulkotāju Ditu Podskočiju , kuri pirms kāda laika, apciemojot Elzas kundzi Madonā, uzaicināja tikties ar Francijas ļaudīm Elmes pilsētas Otrā Pasaules kara piemiņas vietā. Šobrīd eksponēšanai Francijā nomināciju muzeji gatavo izstādi eksponēšanai Francijā. Muzejs izsaka sirsnīgu paldies Madonas politiski represēto biedrībai, īpaši Elzai Serdānei par sadarbību un atbalstu.

Vēstuļu apzināšana turpinās, muzejs lūdz atsaukties cilvēku, kuriem ir zināms, kur vēl ir saglabājušās vēstules uz bērza tāss, jo tās ir laikmeta liecības par mūsu vēstures traģiskākajiem mirkļiem - deportācijām.


Titulfotogrāfijā: No labās puses: Tukuma muzeja direktore, nominācijas projekta vadītāja A.Ozola, toreizējā Francijas vēstniece Latvijā V.E.Odile Supizona, Elza Serdāne, Madonas muzeja direktore L.Zepa, aizmugurē bijušais Francijas institūta Latvijā direktors Ž. Bonviāls, Institūta kultūras projektu koordinatore D.Podskočija. 2018. gada 11. decembrī.

            

Informāciju sagatavoja: Līvija Zepa

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktore