Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=11004

Sociālais dienests informē: trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss tiks pagarināts automātiski

2021.10.22 14:39

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā mājsaimniecībām, kurām trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periods beigsies periodā līdz 2022. gada 31. janvārim, piešķirtais statuss automātiski tiks pagarināts bez klienta klātbūtnes un jauna iesnieguma līdz 2022. gada 28. februārim, pamatojoties uz iepriekš iesniegto iesniegumu un dokumentiem.

Tāpat uz šo laiku mājsaimniecībai saglabājas visi piešķirtie pabalsti un pakalpojumi, līdz ar to klientiem NAV JĀIERODAS MADONAS SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ UN PIE SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM SAVĀS ADMINISTRATĪVAJĀS TERITORIJĀS, kā arī ĒRGĻU, CESVAINES UN LUBĀNAS SOCIĀLAJOS DIENESTOS!

Ja kādam nepieciešams no jauna izvērtēt materiālos resursus pabalstu saņemšanai, atbilstības trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam noteikšanai vai kāds ir nonācis krīzes situācijā, tad Madonas novada sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka pagasta pārvaldēs un Ērgļu, Cesvaine un Lubānas sociālajos dienestos jāvēršas attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties ar savai dzīvesvietai tuvāko sociālo darbinieku.

Atgādinām, ka pie Madonas novada sociālā dienesta (Blaumaņa ielā 3, Madonā), pie pagastu pārvaldēm un pie Ērgļu, Cesvaines un Lubānas sociālajiem dienestiem ir izvietotas pasta kastes, kurās var atstāt dienestam adresētos dokumentus.


SOCIĀLO DARBINIEKU KONTAKTTĀLRUŅI:

Madonā:

Pagastos:

Ērgļu sociālajā dienestā:

Cesvaines sociālajā dienestā:

Lubānas sociālajā dienestā:


Paldies par sapratni!

Madonas novada sociālā dienesta administrācija