Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=10948

Paziņojums par pašvaldības transportlīdzekļa izsoli

2021.09.28 22:32

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības transportlīdzekli VW Transporter, reģistrācijas Nr. JC6563. Izsoles sākotnējā cena – EUR 1275,00, izsoles solis EUR 25,00, nodrošinājuma nauda EUR 127,50. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda transportlīdzekļa VW Transporter izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama vienas nedēļas laikā.

Izsole notiks 2021.gada 15.oktobrī plkst. 14:30 Madonas novada Centrālās administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā, 1.stāva zālē. Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 14. oktobrim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT, Centrālās  administrācijas Klientu zālē. Kontaktpersona par objektu Barkavas pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Aleksandrs Šrubs, tel.28374223.