Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=10945

TE IR DARBS! Izsludināta pieteikšanās uz JURISKONSULTA-LIETVEŽA amata vietu Būvvaldē!

2021.09.28 22:05

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054572, izsludina pieteikšanos uz JURISKONSULTA - LIETVEŽA (prof. kods 2619 01) amata vietu Būvvaldē uz noteiktu laiku (līdz 2022. gada 24. augustam).

Galvenie amata pienākumi:

 1. Izveidot, aktualizēt un uzturēt būvniecības lietas;
 2. Sagatavot administratīvo aktu projektus – būvvaldes lēmumu projektus;
 3. Sagatavot atbildes dokumentu projektus uz būvvaldē un pašvaldībā saņemtajām vēstulēm un citiem dokumentiem, kas saistīti ar veicamajiem darba pienākumiem;
 4. Veikt darbības, kas saistītas ar pašvaldības nekustamo īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā;
 5. Sagatavot un reģistrēt nepieciešamo informāciju elektroniskajā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Prasības pretendentiem (-ēm):

 1. Vismaz juriskonsulta kvalifikācija (5.profesionālās kvalifikācijas līmenis);
 2. Zināšanas darba pienākumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanā;
 3. Vēlama darba pieredze pašvaldības vai valsts pārvaldes institūcijā;
 4. Lietišķas saskarsmes spējas;
 5. Labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku.

Piedāvājam:

 1. Dinamisku un atbildīgu darbu pašvaldībā;
 2. Pilnu amata slodzi ar mēnešalgu EUR 940,- pirms nodokļu nomaksas;
 3. Darba vietu ar adresi Saieta laukums 1, Madona, Madonas novadā;
 4. Iespēju pilnveidot profesionālās iemaņas.

Pieteikuma dokumenti:

 1. Motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
 2. Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
 3. Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Dokumenti ar norādi “Pieteikums juriskonsulta – lietveža amatam” nosūtāmi elektroniski pa e-pastu pasts@madona.lv vai pa pastu uz adresi Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4841, vai iesniedzami personīgi 101. kabinetā domes darba laikā līdz 2021. gada 15. oktobrim (ieskaitot).

Tālrunis uzziņām 64860097.


Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases procedūras norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  Madonas novada pašvaldībā:  personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, tālr. Nr. 64860090; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.