Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=10904

Madonas novada pašvaldības dome par izpilddirektoru ieceļ Uģi Fjodorovu

2021.09.15 10:37

10. septembrī Madonas novada pašvaldības ārkārtas domes sēdē par Madonas novada pašvaldības izpilddirektoru tika iecelts līdzšinējais Cesvaines novada pašvaldības izpilddirektors Uģis Fjodorovs, kurš amata pienākumus uzsaka pildīt š.g. 14. septembrī.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu pašvaldības dome ieceļ un atbrīvo no amata izpilddirektoru, kas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.

Saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, un ievērojot Darba likumā ietverto regulējumu, dome var izvēlēties izpilddirektoru no jau esošiem kandidātiem ņemot

vērā iepriekšējo darba pieredzi, kvalifikāciju un rezultātus. No Madonas novadā apvienotajiem četri novadiem bija tikai viens kandidāts, kas pretendēja uz Madonas novada pašvaldības izpilddirektora amatu – līdzšinējais Cesvaines novada pašvaldības izpilddirektors Uģis Fjodorovs. Cesvaines novada (iepriekš -  pilsētas) izpilddirektora amatu ieņēma kopš 2005. gada.

Informāciju sagatavoja: EGILS KAZAKEVIČS, Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists