Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=10857

Par SIA “Madonas ūdens” tiešo maksājumu sistēmas turpmāko nodrošināšanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem

2021.09.01 09:13

SIA “Madonas ūdens” atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3panta regulējumam, nodrošina daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem iespēju veikt tiešos maksājumus par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 panta pirmo daļu, tiešo maksājumu pakalpojuma nodrošināšana ir komercpakalpojums, ko nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs par papildus samaksu, kas nosakāma atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.4 panta regulējumam.

Ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 18.punktu  likumdevējs ir noteicis obligātu pienākumu dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu par turpmāko norēķinu veidu. Proti, turpināt norēķināties ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju veicot tiešos maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem, vai norēķināties par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ar pārvaldnieka starpniecību.

Tiešo maksājumu gadījumā, pakalpojuma sniedzēja darbības ar katru dzīvokļa īpašumu, tādas kā līgumu sagatavošana un slēgšana, maksājumu sadale, rēķinu sagatavošana, rēķinu apmaksas kontrole, tiesvedības un juridiskie pakalpojumi par katra dzīvokļa saistību neizpildi nav uzskatāmas par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu un ar šīm darbībām saistītie izdevumi nav iekļauti pakalpojuma tarifā. Līdz ar to, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs  SIA “Madonas ūdens”, par katra rēķina sagatavošanu, piemēros papildus maksājumu mēnesī EUR 0,99 + PVN apmērā.

Gadījumā, ja tiek pieņemts kopības lēmums par norēķināšanos ar pārvaldnieka (apsaimniekotāja) starpniecību, sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs piestāda vienu rēķinu par sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem daudzdzīvokļu mājas pārvaldniekam, kas nodrošina rēķinā norādīto maksājumu sadali starp dzīvokļu īpašniekiem un kontrolē rēķina apmaksu un nodrošina darbu ar debitoriem savlaicīga ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu parāda atgūšanai no attiecīgā dzīvokļa īpašnieka, kas nav veicis maksājumu apmaksu pilnā apmērā. Šajā gadījumā papildus maksājumi no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja puses netiek aprēķināti, jo netiek nodrošināta tiešo maksājumu veikšana.   

SIA “Madonas ūdens” informē, ja līdz 2021.gada 1.novembrim netiks saņemts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopības lēmums par turpmāko norēķinu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ar pārvaldnieka starpniecību, tad sākot ar 2021.gada 1.novembri dzīvokļa īpašniekam ikmēneša rēķinā tiks ietverts papildus maksājums par tiešo maksājumu nodrošināšanu EUR 0,99 +PVN apmērā.

Plašāka informācija par tiešajiem norēķiniem SIA “Madonas ūdens” tīmekļa vietnē www.madonasudens.lv

Informāciju sagatavoja: VIJA ŠVERNA, SIA "Madonas ūdens" lietvede