Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=10720

Noslēgusies projekta “Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūras uzlabošana” īstenošana

2021.07.30 15:31

Lai modernizētu un uzlaboto esošo pakalpojumu kvalitāti un veicinātu to efektivitāti, 2018. gadā tika nolemts, ka slimnīcā nepieciešams atjaunot esošo slimnīcas infrastruktūru, atjaunojot veco slimnīcas korpusa daļu, kā arī materiāltehnisko bāzi, kas nodrošinātu un uzlabotu pakalpojumu sniegšanu Madonas novada un blakus novadu iedzīvotājiem, tai skaitā trūcīgām un maznodrošinātām personām. Š.g. 31. jūlijā projekta īstenošana noslēdzas un varam atskatīties uz 3 gados sasniegto.

Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”, sagatavojot un iesniedzot projekta iesniegumu projektu konkursa “9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešā kārtā, 2018. gada 26. novembrī saņēma pozitīvu lēmumu no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras par projekta iesnieguma “Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūras uzlabošana”, Ident. Nr. 9.3.2.0/18/I/022 apstiprināšanu.

2019. gadā veicot slimnīcas infrastruktūras uzlabošanu, tika  veikta ambulatorās nodaļas paplašināšana, ļaujot nodrošināt vienmērīgāku pacientu plūsmu pie ārstiem - speciālistiem. Atjaunotas telpas vecā korpusa otrajā stāvā, tajā izvietojot bērnu nodaļu, nodrošinot tām mūsdienīgu aprīkojumu, uzlabotu vidi un paaugstinātu mazo pacientu drošību. Būvdarbus projekta ietvaros veica SIA “Trast būve” un būvuzraudzību nodrošināja  SIA “Skaidrītes Zepas birojs”.

2019. gadā un 2020. gadā atjaunota materiāltehniskā bāze, aprīkojot ambulatoro un bērnu nodaļu ar jaunām mēbelēm un medicīniskajām iekārtam. Aprīkojumu un medicīnisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu nodaļās veica SIA “Mediq Latvija”, SIA “Arbor Medical Korporācija”, SIA “NMS ELPA”, SIA “Thompson Solutions”, A/S “Capital”, SIA “Likra”, SIA “Sentios”, SIA “Lazurīts S”, UAB “Teida”.

Projektā iegādātas jaunas iekārtas, aizstājot esošās iekārtas slimnīcā, kas savu laiku jau ir nokalpojušas:

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 10. janvāris  - 2021. gada 31. jūlijs.

Projekta kopējās izmaksas EUR 1 100 539,09, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 935 458,23, valsts budžeta finansējums EUR 99 048,52 un SIA “Madonas slimnīca” līdzfinansējums EUR  66 032,34.


Informāciju sagatavoja: INDRA KĀRKLIŅA, Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”  ERAF projekta vadītāja