Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=10654

SIA "Madonas slimnīcai iegādāts laparaskops.

2021.07.09 09:42

SIA “Madonas slimnīca” ERAF projekta “Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca infrastruktūras uzlabošana” Ident. Nr. 9.3.2.0/18/I/022 ietvaros ir iegādājusies laparaskopa iekārtu ar pilnu instrumentu komplektāciju.

Iegādātā laparoskopa iekārta nodrošinās slimnīcā kvalitatīvu pakalpojumu - akūto un plānveida operāciju veikšanu ķirurģijā, ginekoloģijā (t.sk. histereskopijas, rezektoskopijas) un traumatoloģijā.

Laparaskopa iekārtu projekta ietvaros ir piegādājis SIA “Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā” par kopējo summu EUR 115 529,41, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis.Informāciju sagatavoja: Indra Kārkliņa

Madonas novada pašvaldības

SIA “Madonas slimnīca”

ERAF projekta vadītāja