Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem?fu=read&id=10579

Paziņojums par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Kārļa iela 7, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads nomas tiesību izsoli

2021.06.08 10:08

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Kārļa iela 7, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7046 009 0290), ar kopējo platību 1,5125ha nomas tiesības.

 

Nomas līguma darbības termiņš – 20 gadi. Nomas objekta nosacītais nomas maksas apmērs (izsoles sākumcena) ir EUR 500,00 (pieci simti eiro 00 centi) mēnesī, neieskaitot PVN. Izsoles solis EUR 5,00 (pieci eiro 00 centi).


Izsole notiks 2021.gada 18.jūnijā plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021.gada 15.jūnijam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, Lietvedības nodaļā.

Aicinām iepazīties ar dokumentiem šeit:

vai ar tiem iepazīties pašvaldības administrācijā Klientu zālē.


Ar būvprojekta dokumentāciju var iepazīties Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 211.kab. (Madonas novada pašvaldības Projektu ieviešanas nodaļas Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Klinta Galeja, tālr.+371 29360277, klinta.galeja@madona.lv).

Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties pa tālruni +371 26196358 ar Madonas novada pašvaldības Projektu ieviešanas nodaļas Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistu, ceļu inženieri Edgaru Gailumu.