Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=10351

Paziņojums par valsts nekustamā īpašuma "Trākšu pienotava", Praulienas pagastā, Madonas novadā, privatizācijas noteikumu apstiprināšanu.

2021.03.16 14:06

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo, ka apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Trākšu pienotava”, Praulienas pagastā, Madonas novadā, kadastra Nr.70860140231, privatizācijas noteikumi. Nekustamais īpašums tiek privatizēts, pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma sastāvs: zemesgabals 0,7000 ha platībā un divas būves: krejotava (būves kadastra apzīmējums 70860140176001) un garāža (būves kadastra apzīmējums 70860140176005).

Nekustamā īpašuma nosacītā cena (izsoles sākumcena) - EUR 8700,00; nodrošinājums – EUR 870,00; izsoles solis – EUR 200,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 22.aprīlim, plkst.17.00 jāiesniedz apliecinājums privatizēt minēto īpašumu (piedalīties izsolē) Possessor K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, un jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS „Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.

Izsole notiks 2021.gada 7.maijā, plkst.13.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 (pieciem) gadiem. Maksāšanas līdzekļu proporcija (noapaļojot): 81,71 % euro, 18,29 % privatizācijas sertifikāti.

Papildu informācija un privatizācijas noteikumi: http://www.possessor.gov.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 67021325 un 67021358.