Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/pasvaldibu-velesanas-2021?fu=read&id=10337

Par deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanu 2021.gada 5.jūnija Madonas novada pašvaldības domes vēlēšanām

2021.03.10 11:15

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana 2021.gada 5.jūnija Madonas novada pašvaldības domes vēlēšanām notiks Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā (adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801), 3.stāva zālē.

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana tiks organizēta Madonas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas noteiktos darba laikos, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, iepriekš obligāti piesakoties (izņemot pēdējo deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas dienu, kad sarakstus pieņem iesniedzēju ierašanās secībā).

Pieteikšanās deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai tiks uzsākta 2021.gada 15.martā plkst.9.00.

Uz noteiktajiem pieņemšanas laikiem var pieteikties, sūtot pieteikumu uz Madonas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sekretāres Ilzes Plešas e-pastu ilze-plesa@inbox.lv vēlams vismaz dienu pirms plānotā pieņemšanas laika. Deputātu kandidātu sarakstu iesniedzēji tiek reģistrēti uz pieņemšanas laikiem pieteikumu saņemšanas secībā e-pastā. Par pieteikuma akceptu deputātu kandidātu saraksta iesniedzējs tiek informēts telefoniski.  

Pieņemšanas laiki no 17.marta līdz 6.aprīlim:

Otrdienās no pulksten 16.00 līdz 19.00;

Trešdienās no pulksten 9.00 līdz 12.00;

Ceturtdienās no pulksten 16.00 līdz 19.00;

Piektdienās no pulksten 9.00 līdz 12.00.

Pēdējā kandidātu sarakstu pieņemšanas diena ir 2021. gada 6. aprīlis, kad vēlēšanu komisijai jāpieņem visi kandidātu sarakstu iesniedzēji, kuri ieradušies attiecīgās vēlēšanu komisijas telpās līdz pulksten 18.00.

Deputātu kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas (arī elektroniski parakstītas) izdrukas no lietojumprogrammas) un elektroniskā formā – lietojumprogrammā.

Depozīta konta rekvizīti drošības naudas iemaksai par deputātu kandidātu sarakstu 2021.gada 5.jūnija Madonas novada pašvaldības domes vēlēšanām:

Saņēmējs: Madonas novada pašvaldība Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000054572 Kredītiestāde: AS “SEB banka” SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X Konta numurs: LV37UNLA0030900130116

Maksājuma mērķis: Kandidātu saraksta “__________” drošības nauda pašvaldības domes vēlēšanām.

Drošības nauda par deputātu kandidātu sarakstu pašvaldības domes vēlēšanām ir 15 euro par katru ievēlējamo deputātu (15 euro X 19 deputāti = 285 euro).

Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona. Iemaksātā drošības nauda dod tiesības iesniegt viena nosaukuma kandidātu sarakstu vienas domes vēlēšanām. Ja no šī nosaukuma kandidātu saraksta attiecīgās domes vēlēšanās ir ievēlēts kaut viens deputāts, drošības nauda tiks atdota iemaksātājiem, savukārt, ja netiks ievēlēts neviens deputāts, vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs pašvaldības budžetā.

Madonas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas kontakti:

·        Komisijas priekšsēdētāja: Evita Zāle, tālr. 26486811, e-pasts: evita.zale@madona.lv;

·       Komisijas sekretāre: Ilze Pleša, tālr.20080871, e-pasts: ilze-plesa@inbox.lv.