Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/projekts-mes-esam-stipri!?fu=read&id=10180

Projekta aktivitāšu plāns 2020. gada martam

2020.12.29 15:24

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” JAUNATNES INICIATĪVAS PROJEKTU AKTIVITĀŠU PLĀNS 2020. gada martam.

 

Projekta nosaukums:

“MĒS ESAM STIPRI!”

Projekta īstenotājs:

Biedrība OK Arona

Laiks (datums, plkst.)

Aktivitātes nosaukums

Vieta (nosaukums, adrese)

03.03.2020. plkst. 14.00 – 16.00

Aktivitāte Nr.2 Nodarbības “Prieks kustībā”. Nodarbības āra apstākļos – komandu spēles un stafetes. Sadarbības prasmju strādāt komandā veicināšana. Grupa Vestienā.

Vestienas pamatskolas telpās, Vestienas muiža, Vestienas pagasts, Madonas novads.

06.03.2020. plkst. 14.00 – 16.00

Aktivitāte Nr.2 Nodarbības “Prieks kustībā”. Nodarbības āra apstākļos – komandu spēles un stafetes. Sadarbības prasmju strādāt komandā veicināšana. Grupa Ļaudonā.

A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas telpās, Skolas iela 2, Ļaudonas pagasts, Madonas novads

10.03.2020. plkst. 14.00 – 16.00

Aktivitāte Nr.2 Nodarbības “Prieks kustībā”. Nodarbības āra apstākļos – komandu spēles un stafetes. Kā neradīt konfliktus un rast risinājumu izejai no konflikta situācijas 1.daļa.  Grupa Vestienā.

Vestienas pamatskolas telpās, Vestienas muiža, Vestienas pagasts, Madonas novads.