Izsludināta LEADER projektu pieņemšanas 10.kārta

Nodibinājums Madonas novada fonds izsludina LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2014.gada 14.aprīļa līdz 14.maijam. 10. kārtā pieejamais publiskais finansējums 38996,45eiro. Attīstības stratēģijas darbības teritorija Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novadi.
iesūtīts: 20.03.2014lasīt tālāk

Papildus finansējums LEADER projektiem

2014.gada janvārī Madonas novada fondam LEADER pieejas īstenošanai papildus piešķirts finansējums – 75 094,31 euro apmērā ( 52 776,58 lati). Fonda padome nolēmusi papildus finansējumu izmantot 2013.gada 8.kārtā 1.2.rīcībā „Atbalsts uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai” iesniegto projektu atbalstam.
iesūtīts: 08.03.2014lasīt tālāk

LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtas rezultāti

Madonas novada fondā noslēgusies LEADER projektu, kas iesniegti 9.kārtā, vērtēšana. Fonds ir izvērtējis projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, dodot visiem iesniegtajiem projektiem pozitīvu atzinumu. Projekti iesniegti Lauku atbalsta dienestam tālākai izvērtēšanai.
iesūtīts: 08.03.2014lasīt tālāk

Par LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu

Nodibinājums „Madonas novada fonds” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu lauksaimniecības produktu ražotājiem un lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2013.gada 6.decembra līdz 2014.gada 6.janvārim. Attīstības stratēģijas darbības teritorija Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novadi. Informatīvais seminārs 12.novembrī plkst.10.00, Madonā, J.Poruka ielā 2, LLKC Madonas konsultāciju biroja semināru zālē (otrais stāvs).
iesūtīts: 28.10.2013lasīt tālāk

LEADER projektu 8.kārtas rezultāti

Madonas novada fondā noslēgusies LEADER projektu, kas iesniegti 8.kārtā, vērtēšana. Fonds ir izvērtējis projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģija- pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un vajadzība vietējiem iedzīvotājiem. Projekti iesniegti Lauku atbalsta dienestam tālākai izvērtēšanai. Lūgums iesniedzējiem sekot līdzi sarakstei ar LAD.
iesūtīts: 11.07.2013lasīt tālāk

Izsludināta LEADER projektu pieņemšanas 8.kārta

Nodibinājums Madonas novada fonds izsludina LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2013.gada 10.maija līdz 10.jūnijam. 8. kārtā pieejamais publiskais finansējums 320912,23 lati. Attīstības stratēģijas darbības teritorija Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novadi. Projektus var iesniegt uzņēmēji, pašnodarbinātās personas, biedrības, nodibinājumi un pašvaldības. Informatīvais seminārs: 16 .aprīlī plkst. 10.00, Madonas novada bibliotēkā, Madonā Skolas ielā 12, otrajā stāvā, konferenču zālē.
iesūtīts: 08.04.2013lasīt tālāk

LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtas rezultāti

Madonas novada fondā 14.martā noslēgusies 7.kārtā iesniegto LEADER projektu vērtēšana. Līdz 14.bebruārim Fondā iesniegti 9 projekti, kas kopā plāno piesaistīt 51346,35 latus vietējās attīstības stratēģijas finansējuma lauksaimniecības produktu ražošanai, pirmapstrādei vai pārstrādei mājas apstākļos.
iesūtīts: 04.04.2013lasīt tālāk

7. kārtā iesniegti 9 LEADER projekti

2013.gada 14.februārī, noslēdzoties LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtai, iesniegti 9 projekti. Četras saimniecības plāno ierīkot ilggadīgos stādījumus, 3 attīstīt biškopību, 1 dārzeņu audzēšanu, 1 gaļas liellopu audzēšanu. Pieprasītais publiskais finansējums-51 346 lati. Visi projekti iesniegti 3.1. aktivitātes ietvaros.
iesūtīts: 26.02.2013lasīt tālāk

Izsludināta LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārta

Nodibinājums „Madonas novada fonds” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam (LAP) ietvaros.
iesūtīts: 14.12.2012lasīt tālāk

LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtas rezultāti

Madonas novada fondā noslēgusies 6.kārtā iesniegto LEADER projektu vērtēšana. Līdz 12. novembrim Fondā iesniegti 15 projekti, kas kopā plāno piesaistīt 61 116.29 latus no vietējās attīstības stratēģijas finansējuma lauksaimniecības produktu ražošanai, pirmapstrādei vai pārstrādei mājas apstākļos
iesūtīts: 14.12.2012lasīt tālāk

Projekti pārtikas produktu ražotājiem un pārstrādātājiem

Madonas novada fonds izsludina LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu, lauksaimniecības produktu ražošanas un pirmapstrādes, lauksaimniecības produktu pārstrādes un pirmapstrādes mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanas, atbalstam. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2012.gada 12.oktobra līdz 12.novembrim. Lasīt vairāk
iesūtīts: 12.09.2012lasīt tālāk

5.kārtā iesniegto LEADER projektu vērtēšanas rezultāti

Izvērtēti un Lauku atbalsta dienestā iesniegti 5. kārtā iesniegtie LEADER projekti. Projektu atbilstību ES nosacījumiem lauksaimniecības pārvalde izvērtēs līdz 2. jūlijam. Ar šo kārtu ir apgūts viss vietējai attīstības stratēģijai piešķirtais finansējums LAP 1. un 2. aktivitātē.
iesūtīts: 02.04.2012lasīt tālāk

Līdz 2.martam iesniegti 57 LEADER projekti

Noslēgusies 2012. gada 2.janvārī izsludinātā projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārta. Līdz 2.martam Madonas novada fondā iesniegti 57 projekti par kopējo summu 685126 lati, t.sk. LEADER pasākuma finansējums 466625 lati. Pieejamais publiskais finansējums kārtā 117 627,17 lati.
iesūtīts: 13.03.2012lasīt tālāk

Izsludināta LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārta

Vietējā rīcības grupa nodibinājums „Madonas novada fonds” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam ietvaros. Informatīvie semināri: 6. janvārī, plkst. 10.00, Ērgļos, Rīgas ielā 5, Ērgļu Saieta nama mazā zāle, un 10. janvārī, plkst. 10.00, Madonā, Skolas iela12, Madonas novada bibliotēkā, otrā stāva zālē.
iesūtīts: 02.01.2012lasīt tālāk

Atskaites par īstenotu LEADER projektu

Madonas novada fondā pārskati (atskaites) LEADER projektu ieviesējiem jāiesniedz divos gadījumos: 1) kad, pēc projekta ieviešanas, iesniegts maksājuma pieprasījums lauku atbalsta dienestā, un 2) ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā.
iesūtīts: 15.06.2011lasīt tālāk
   1 2   
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika