Paziņojums par izsoles rezultātiem

iesūtīts: 2021.03.25 10:30
Madonas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izmantošanas komisija informē, ka 2021.gada 17.februārī ir notikusi Madonas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - jaunbūvējamas noliktavas ēkas un tai pieguļošā zemes gabala daļas 480 m2 platībā Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7046 009 0002) mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Mutiskās izsoles rezultātā nomas tiesības nekustamajam īpašumam - jaunbūvējamas noliktavas ēkas un tai pieguļošā zemes gabala daļas 480 m2 platībā Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7046 009 0002) ieguva SIA Pharmeko Lettland.  Līguma termiņš 20 gadi. Nomas maksa EUR 3,00 (trīs euro) par 1 (vienu) ēkas kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot PVN. Nomas cenā tiek iekļauta maksa par iznomāto zemesgabala daļu.
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »