Dzimtsaraksti

  Pakalpojuma nosaukums

  Izziņu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem

  Pakalpojuma sniedzējs:

  Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

  Civilstāvokļa aktu reģistrācija

  Pakalpojuma īss apraksts:

  Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļa var izsniegt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju

  Pakalpojuma saņēmējs:

  ·     Fiziska persona

  ·     Privāto tiesību juridiska persona

  ·     Publisko tiesību juridiska persona

  Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

  Persona, par kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts izdarīts; nepilngadīgas personas vecāki vai likumiskais pārstāvis; mirušas personas radinieki

  Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

  ·  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442

  ·  MK 03.09.2013. noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879

  ·  MND 29.12.2009. Saistošie noteikumi  Nr.19 „Pašvaldības nodeva par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem” ?ct=pasvaldibasnodeva

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  1)     iesniegums;

  2)     personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu),

  3)     pilnvarotajai personai - pilnvara

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

  ·  Klātiene - iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām - pilnvaru)

  ·  Korespondence - iesniegumu var nosūtīt pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu

  ·  Portāls - var pieprasīt portālos www.e-pakalpojumi.lv     www.latvija.lv

  Pakalpojuma saņemšanas veids:

  Klātiene - uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru (ja dokumentu saņem pilnvarota persona)

  Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

  10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc pašvaldības nodevas samaksas

  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

  o MND 29.12.2009. Saistošie noteikumi  Nr.19 „Pašvaldības nodeva par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem” ?ct=pasvaldibasnodeva- EUR 2,00

  Maksājuma veikšanas iespējas:

  • pārskaitījums;

  • dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā

  Administratīvais process:

  Ir

  Apstrīdēšanas/

  pārsūdzības iespējas:

  Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

  2.līmenis (Apliecinātā identitāte)

  Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

  Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV4801

  tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

  dzimtsaraksti@madona.lv

  www.madona.lv

  Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

  Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

  Otrdien              8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

  Madonas novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV 90000054572,

  AS „SEB Banka”

  Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6

  SWIFT kods UNLALV2X

   
  © 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums