Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://madona.lv/lat/k-notikumi?fu=read&id=9919

Biedrība „Ritentiņš” īstenojusi projektu “Šūšanas un izšūšanas prasmju pilnveidošana Praulienas pagastā”.

2020.09.14 16:10

Projekts īstenots Madonas novada fonda vietējās attīstības stratēģijas „Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.” ietvaros.

Projekta attiecināmās izmaksas EUR 1987.00, t.sk. LEADER finansējums EUR 1788.30 un Madonas novada pašvaldības finansējums EUR 198.70.

Projekta laikā no 2019. gada 14. augusta līdz 2020. gada 9. septembrim, divdesmit dalībnieces no Madonas novada – Praulienas, Mētrienas pagastiem, Lubānas un  Varakļānu novadiem, meistares Vanda Podiņas vadībā izšuva un sašuva Vidzemes vainagcepures un vienpadsmit projekta dalībnieces pasniedzējas Jolantas Anusānes vadībā papildināja zināšanas par godē piegriezuma svārku un blūžu piegrieznes veidošanu, izgriešanu un šūšanu.

Noslēdzoties projektam pilnībā tika sašūtas piecpadsmit Vidzemes vainagcepures, kuras projekta dalībnieces no Praulienas kora, Lubānas novada deju kolektīva izmantos kolektīva tautas tērpu papildināšanai, bet Mētrienas un Varakļānu novada projekta dalībnieces iegūtās zināšanas izmantos savu tautas tērpu papildināšanai. Divas projekta dalībnieces iegūtās prasmes turpinās izmantos izšujot tautas tērpa Vidzemes vainagcepures pēc pieprasījuma.

Pasniedzējas Jolantas Anusānes vadībā projektam noslēdzoties tika sašūti desmit godē piegriezuma svārki un blūzes. Projekta dalībnieces sašūtos tērpus izmantos savā deju kolektīvā jaunas dejas uzstādīšanai, kā arī  svētku dienās priecējot apkārtējos cilvēkus. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas palīdzot pašūt šāda piegriezuma tērpu citiem interesentiem.

Atbalsta: Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests un Madonas novada fonds.

Liels Paldies jāsaka MADONAS NOVADA FONDAM par iespēju realizēt šādu projektu, kā arī Madonas novada pašvaldībai par līdzfinansējumu.

Projekta vadītāja Sarmīte Lazdiņa.