Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://madona.lv/lat/veselibas-projekts?fu=read&id=9613

Veselības veicināšanas projekts Madonas novadā turpināsies!

2020.05.25 16:14

Šajā pavasarī, kad pasauli pārņēmusi pandēmija, pastiprinātu uzmanību vēršot uz veselības aprūpi un profilakses pasākumiem, mūsu novads var atskatīties uz pēdējo trīs gadu laikā paveikto projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” (Nr. 9.2.4.2/16/I/092) ietvaros.

Ar mērķi uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus, laika posmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31.decembrim piedāvātas 123 slimību profilakses aktivitātes un 268 veselības veicināšanas pasākumi, apgūstot piešķirto finansējumu 300 445,00 euro, (85 % - ESF, 15% - valsts finansējums) apjomā.

Fizisko aktivitāšu piekritējiem tikusi radīta iespēja 17 nodarbību ciklos apgūt skriešanas pamatus speciālista uzraudzībā. Tik pat daudz (17) nodarbību cikli veltīti nūjošanas prasmju izzināšanai trenera vadībā.  Arī tie, kam tuva riteņbraukšana, varēja pilnveidot savas zināšanas, pateicoties 17 nodarbību cikliem kopā ar jomas profesionāļiem. Jāpiebilst, ka nūjošanas un velo braukšanas nodarbībās bija iespējams izmantot projekta ietvaros iegādāto inventāru. Kustību prieku svaigā gaisā kupls pulks iedzīvotāju varēja baudīt, iesaistoties kādā no 21 orientēšanās dienām pagastos vai trijos orientēšanās skrējienos Madonas pilsētā. Patiesi lielu izdzīvotāju atsaucību guvuši abi tautas skrējieni apkārt Madonai. Necerēti lielu novada cilvēku interesi un iesaisti rosinājušas vispārējo veselību veicinošas vingrošanas nodarbības. Kopumā 48 ciklos aizvadītas 480 vingrošanas nodarbības profesionālu fizioterapeitu un treneru vadībā.

Domājot par mūsu jaunāko paaudzi, projekta ietvaros notikušas 49 Veselības nedēļas izglītības iestādēs kā arī 21 Veselības veicināšanas nometne skolēnu brīvlaikos. Aizvadīta arī viena nometne bērniem, jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem. Šī auditorija (bērni, jaunieši ar īpašām vajadzībām) veiksmīgi iesaistījusies desmit speciālās deju un kustību nodarbībās.

Savukārt, lai novadā dzimtu veselīgi mazuļi un jaunie vecāki laicīgi domātu par savas nākamās paaudzes labsajūtu,  noorganizēti 6 pasākumu cikli grūtniecēm un jaunajiem vecākiem.

Aktīvi projekta piedāvātajās aktivitātēs iesaistījušies arī novada seniori. Viņi ne tikai vingrojuši un nūjojuši, bet apmeklējuši trīs, īpaši viņiem organizētās, Pensionāru konferences.

Daudzveidīgs bijis pasākumu organizatoru piedāvājums 40 veselības nedēļās, kas aizvadītas kā pagastos, tā arī Madonas pilsētā. Papildus lekcijām, fiziskām aktivitātēm un konsultācijām, liels skaits pasākumu dalībnieku izmantoja iespēju speciālista uzraudzībā veikt dažādus veselību raksturojošus mērījumus, piemēram, asinsspiedienu, cukura līmeni asinīs, ķermeņa kompozīciju. Atbilstošās mērierīces iegādātas projekta finansējuma ietvaros.

Iedzīvotājiem, kas aizvien alkst gūt jaunas zināšanas, lieti noderējuši 15 lekciju kursi par sirds slimību un onkoloģijas profilakses pasākumiem un garīgās veselības veicināšanu. Ne mazāk interesanti bijuši 15 lekciju kursi par veselīgu uzturu un fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā.

Protams, allaž ir kāds, kurš uzreiz gatavs pāriet no zināšanām pie prakses. Un tad talkā nāk projekta laikā realizētās 10 Veselīga uztura pagatavošanas meistarklases.

Projekta laikā veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos varēja piedalīties visi iedzīvotāji, taču projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem" galvenā mērķauditorija ir teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji. Vienā vai vairākās projekta aktivitātēs iesaistījušies 13 841 (tie, kas reģistrējušies atbilstoši projekta nosacījumiem) Madonas un arī citu novadu novada ļaudis.

Jāteic, ka nozīmīga loma projekta pirmās kārtas veiksmīgā realizācijā bijusi sadarbības partneriem, kuri ieguldījuši savu enerģiju, zināšanas, prasmes konkrētu aktivitāšu plānošanā un sekmīgā norisē. Liels paldies par veikumu jāsaka biedrībām “Latvijas Sarkanais Krusts”, “DIEVIENA”,  “KASTANĪTIS – BĒRNIEM”, “Mēs saviem bērniem”, “OK Arona”,  “Sportiskais gars”,  “Pauze AD”, “Mēs Dzelzavai”,  “Ritentiņš”,  “Mēs Barkavas pagastam”, “Ozols un zīle”,  “Madonas mākslas skolas atbalsta biedrība”, “Kalsnavas jaunieši”, “VIDZEMES SPORTA ATBALSTA CENTRS”, “Ļaudonas jaunieši”, “A-Madona”. Pateicība arī SIA “AGRI AVG”, SIA “NeuroPhys”, SIA “Sipiņi S”, SIA “West Electro”, SIA “Kaus Media”, SIA “SALDO” SL”, SIA “Multisport”, SIA “Arbor Medical Korporācija”, Latvijas – Vācijas sabiedrībai “LATSIGN SIA”, nodibinājumam “Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds” un Bērnu un jauniešu apvienībai “Rīts”. Tencinājuma vārdus pelnījušas arī Maija Ceruka, Vēsma Vārsberga, Ilvija Kecko, Zane Preisa, Krista Kupča, Sarmīte Rukmane un Kristīne Sirmā.

Neapšaubāmi, šādu pasākumu lielākā vērtība ir cilvēki, kuri apmeklē pasākumus, gūst jaunas zināšanas, prasmes un vēlmi dzīvot veselīgāk. Tieši tādēļ, ar neviltotu prieku darām zināmu, ka projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” turpinājums sekos. Madonas novada pašvaldībai piešķirts papildus finansējums (203 961,- EUR) veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitāšu īstenošanai līdz 2023. gada 31. decembrim.

Lai ar projekta palīdzību ietekmētu sabiedrības ekonomisko un sociālo vienlīdzību, nodrošinot vienādas iespējas visiem sabiedrības locekļiem, kā rezultātā tiek veicināta cīņa ar sociālo atstumtību un popularizēts veselīgs dzīvesveids, tiek nopietni strādāts pie aktivitāšu satura plānošanas.

Šajā procesā nozīmīga loma ir iedzīvotāju atsauksmēm. Kopš maija vidus interesenti savu viedokli tika aicināti izteikt nelielā elektroniskā aptaujā. Aktivitāte bijusi vērā ņemama un kopējais noskaņojums izkristalizējies. Daži respondenti uzskata, ka vairāk aktivitātes jāorganizē pagastos, bet citiem šķiet, ka apdalīti šajā ziņā ir madonieši. Tāpat vērojama neizpratne par pasākumu realizācijas laikiem (mēdz notikt darba laikā). Te būtu vietā atgādināt, ka projekta galvenā mērķa auditorija, kā iepriekš minēts, ir sociālā riska grupas, līdz ar to arī pasākumu laiki tiek vairāk pieskaņoti viņu un, protams, arī lektoru, treneru iespējām. Kopumā ar projekta pirmajā kārtā aizvadītajiem pasākumiem cilvēki ir apmierināti un izsaka pateicību par doto iespēju.

Skatoties nākotnē, mūsu novada ļaudis savās vēlmēs arī ir “uz viena viļņa”. Vairāk par visu viņi vēlas vingrot, peldēt, nodarboties ar spēka vingrojumiem vai jogu. Arī nūjošana, skriešana un braukšana ar velosipēdu ir aktuāla. Domājot par potenciālo pasākumu tēmām, iedzīvotāji vērš uzmanību uz tādiem jautājumiem kā veselīgs uzturs, psihoemocionālā veselība, onkoloģijas slimību profilakse un atbalsts onkoloģiskajiem slimniekiem, zobu veselība un higiēna, sirds un asinsvadu slimību profilakse u.c. Ir arī pa kādam neparastākam ierosinājumam.

Ar aptaujas rezultātiem jau tuvākajā laikā varēs iepazīties ikviens. Tie tiks publiskoti projekta profilā, sociālajā vietnē facebook un Madonas novada pašvaldības mājas lapā. Arī potenciālie pasākumu organizētāji, kuri vistiešākajā veidā atbildīgi par satura nodrošinājumu, tiks iepazīstināti ar iedzīvotāju atsauksmēm un ierosinājumiem, lai varētu izvērtēt vēlmju atbilstību projekta mērķiem un samērot tās ar finansiālajām iespējām.

Līdzko epidemioloģiskā situācija valstī būs normalizējusies un pulcēšanās ierobežojumi atcelti, Madonas novada iedzīvotājiem tiks piedāvātas projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem” otrās kārtas aktivitātes.


Cerot uz turpmāku atsaucību un veselīgu vasaru vēlot,Indra Veipa

Projekta sabiedrisko attiecību koordinatore