Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://madona.lv/lat/aktualitates-novada?fu=read&id=9473

Noslēdzies Jaunatnes iniciatīvas projektu konkurss 2020

2020.03.23 12:21

Madonas novada pašvaldība līdz 2020.gada 20.martam saņēmusi 7 jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai.

Saraksts apskatāms šeit.   

Projekta PuMPuRS ietvaros tiks atbalstīti 6 jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Pieļaujam iespēju, ka vēl saņemsim projekta iesniegumus pa pastu ar pasta zīmogu 20.03.2020.

Konkursa mērķi:

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta "PuMPuRS" ietvaros.

Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta "PuMPuRS" līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.

Rezultāti tiks paziņoti līdz 2020.gada 20.maijam.

Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no 01.06.2020. līdz 31.12.2020., projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.


Papildu informācija:

Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciāliste Vivita Vecozola

e – pastS: vivita.vecozola@madona.lv,

T. 2637883

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”


Dokumenti

5. pielikums "Vērtēšanas kritēriji"

Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”


Informatīvie materiāli

Informatīvais materiāls jaunatnes iniciatīvas projektu īstenotājiem

Infografika “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski”

Video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem

Kas jāņem vērā gatavojot projektu?