Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
http://madona.lv/lat/sporta-aktualitates?fu=read&id=9178

Madonas novada atklātais čempionāts novusā – 14.decembrī

2019.12.04 16:13

         NOLIKUMS


1.Mērķis un uzdevums.
 
1.1.Popularizēt novusu kā sporta veidu Madonas novadā.
1.2.Noskaidrot novada labākos novusa spēlētājus.

2.Vieta un laiks.
Sacensības notiks 2019.gada 14.decembrī Aiviekstē HES ēkas sporta zālē plkst. 10.00

3.Sacensību vadība.
Sacensības organizē Madonas novada pašvaldība.
Sacensību galvenais tiesnesis Māris Zīraks.

4.Sacensību kārtība un uzvarētāju noteikšana.
Sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis sacensību dienā atkarībā no ieradušos
dalībnieku skaita.Spēles notiks 6 setos,kur par uzvaru 4-0,4-1,4-2 uzvarētājam 2 punkti,
zaudētājam 0 punktu,par neizšķitu 3-3 katram 1 punkts.

5.Uzvarētāju apbalvošana.
Pirmo 6. vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām,1.vietas ieguvēju ar piemiņas kausu.

6.Sacensību dalībnieki un pieteikumi.
Sacensībās piedalās Madonas novadā dzīvojušie sportisti un sportistes,kā arī uzaicinātie
novusa spēlētāji no citiem novadiem. Pieteikties var pie Māra Zīraka pa tel.26687081 vai
sacensību dienā 21. decembrī līdz 9.50

Apstiprinu:

Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas

vecākais speciālists sporta jomā

M.Gailums